Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Τετάρτη 24-6-2020

Θεσσαλονίκη 22-6-2020,

Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Τετάρτη 24-6-2020 και ώρα 14:30 στην βιβλιοθήκη του ΔΣΘ (Μοσκώφ & Φράγκων 1).

Θεματολογία:

  1. Ενημέρωση απερχόμενης Προέδρου. Εισηγήτρια Κ. Τσιαμπέρα.
  2. Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών της 11ης Ιουνίου 2020. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης.
  3. Κύρωση αποφάσεων της Επιτροπής Ασκουμένων. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.
  4. Σύσταση και στελέχωση επιτροπών και ομάδων δράσης της ΕΑΝΔιΘ. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης
  5. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ έχουν δικαίωμα να καταθέσουν έως και την Τετάρτη 24-6-2020 και ώρα 10.00 προτάσεις προς το ΔΣ καθώς και να της εισηγηθούν παριστάμενα στην συνεδρίαση. Οι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποσταλούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ώρα στο email eandith@gmail.com.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο συγκαλών

Παύλος Σαλονικίδης