Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Τετάρτη 16-11-2016

Θεσσαλονίκη 13-11-2016,

Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Τετάρτη 16-11-2016. Θεματολογία:

  1. Ορισμός Γενικής Συνέλευσης με θέμα την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για την αναθεώρηση του θεσμού της άσκησης. Εισηγήτρια Μέλλιου Έλλη.
  2. Οργανωτικά θέματα του 1ου Πανελλαδικού Συνεδρίου Νέων Δικηγόρων. Εισηγήτρια Τσιαμπέρα Κατερίνα.
  3. Οργανωτικά θέματα του πανευρωπαϊκού Εαρινού Συνεδρίου της ΕΥΒΑ – Θεσσαλονίκη 2017. Εισηγήτρια Βασλή Μαρία.
  4. Νέο τεύχος περιοδικού της ΕΑΝΔιΘ “Lexις”, έγκριση δαπάνης. Εισηγητής Βασλή Μαρία.
  5. Συμμετοχή της Ένωσης στις εκδηλώσεις της επετείου της 17 Νοέμβρη. Εισηγητής Μήττας Μιχάλης.
  6. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ έχουν δικαίωμα να καταθέσουν έως και την Τετάρτη 16-11-2016 και ώρα 12.00 προτάσεις προς το ΔΣ καθώς και να της εισηγηθούν παριστάμενα στην συνεδρίαση. Οι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποσταλούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ώρα στο email eandith@gmail.com.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Στέφανος Κρεμέτης