Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Τετάρτη 13-4-2016

Θεσσαλονίκη 10-4-2016,

Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Τετάρτη 13-4-2016. Θεματολογία:

  1. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του Εαρινού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Δικηγόρων (ΕΥΒΑ). Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  2. Εισήγηση για την προώθηση της στενότερης συνεργασίας των ενώσεων νέων δικηγόρων της χώρας. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  3. Εισήγηση για το φορολογικό. Εισηγητής Στέφανος Κρεμέτης.
  4. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ έχουν δικαίωμα να καταθέσουν έως και την Τετάρτη 13-4-2016 και ώρα 12.00 προτάσεις προς το ΔΣ καθώς και να της εισηγηθούν παριστάμενα στην συνεδρίαση. Οι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποσταλούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ώρα στο email eandith@gmail.com.

Ο Πρόεδρος……………………………………………………Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………………………………………..Αναστάσιος Ξένος