Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Πέμπτη 14-9-2017

Θεσσαλονίκη 11-9-2017,

Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Πέμπτη 14-9-2017. Θεματολογία:

  1. Διαμόρφωση προτάσεων ενόψει ενδεχόμενης αναθεώρησης του Κώδικα Δικηγόρων. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  2. Διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με της αμοιβές των δικηγόρων που απασχολούνται από άλλους δικηγόρος. Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου.
  3. Προκήρυξη Γενικής Συνέλευσης ΕΑΝΔιΘ. Εισηγητής Θρασύβουλος Γαβαθόπουλος.
  4. Προτάσεις της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Εισηγητής Γιάννης Τρασανίδης.
  5. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ έχουν δικαίωμα να καταθέσουν έως και την Πέμπτη 14-9-2017 και ώρα 12.00 προτάσεις προς το ΔΣ καθώς και να της εισηγηθούν παριστάμενα στην συνεδρίαση. Οι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποσταλούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ώρα στο email eandith@gmail.com.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ
Ο Πρόεδρος………………….Ο Γραμματέας
Μιχάλης Μήττας………………Έλλη Μέλλιου