Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 27-5-2022

Θεσσαλονίκη 25-5-2022,

Καλείται σε συνεδρίαση το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 27-5-2022 και ώρα 15:00, στην έδρα της Ένωσης. Θεματολογία:

1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν των από 4-5-2022 αρχαιρεσιών.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Συγκαλών

Παπαγεωργίου Γεώργιος