Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 12-4-2019

Θεσσαλονίκη 9-4-2019,

Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 12-4-2019 και ώρα 15.30 στην βιβλιοθήκη του ΔΣΘ (Μοσκώφ & Φράγκων 1). Θεματολογία:

  1. Ενημέρωση Προέδρου.
  2. Επόμενες δράσεις της ΕΑΝΔιΘ σχετικά με τις προτάσεις της Ολομέλειας για την άσκηση. Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου.
  3. Επόμενες δράσεις της ΕΑΝΔιΘ σχετικά με την διασφάλιση αμοιβών και όρων απασχόλησης των “συνεργατών” δικηγόρων. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  4. Λειτουργία Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ. Εισηγητής Γιάννης Τρασανίδης.
  5. Διαμόρφωση ημερήσιας διάταξης και πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση. Εισηγήτρια Κατερίνα Τσιαμπέρα.
  6. Πρόταση για τη διοργάνωση σεμιναρίων νομικής μετάφρασης – διερμηνείας. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  7. Ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα ταμειακή κατάσταση της Ένωσης. Εισηγητής Γιάννης Τρασανίδης.
  8. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ έχουν δικαίωμα να καταθέσουν έως και την Παρασκευή 12-4-2019 και ώρα 10.00 προτάσεις προς το ΔΣ καθώς και να της εισηγηθούν παριστάμενα στην συνεδρίαση. Οι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποσταλούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ώρα στο email eandith@gmail.com.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ
Η Πρόεδρος…………………..………….Η Γραμματέας
Κατερίνα Τσιαμπέρα………..…………Ελένη Χατζηγιάννη