Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 05-02-2021

Θεσσαλονίκη 03-02-2021,

Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 05-02-2021 και ώρα 18:00 διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την εφαρμοζόμενη Κ.Υ.Α σε όλη την επικράτεια.

Θεματολογία:

1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης.

2. Συνεργασία Ένωσης με τη οργάνωση ΦΥΛ.ΙΣ. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης.

3. Οικονομική ενημέρωση. Εισηγήτρια Ν. Σπυροπούλου.

4. Ετήσια συνδρομή Δικηγόρων 2021. Εισηγητής Ι. Χορόζογλου.

5. Κύρωση αποφάσεων της από 15/01/2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.

6. Καταγγελία για αγγελία που ζητεί ρητώς μόνο «ασκούμενη δικηγόρο». Εισηγητής Π. Σαλονικίδης.

7. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ έχουν δικαίωμα να καταθέσουν έως και την Παρασκευή 05-02-2021 και ώρα 10.00 π.μ. προτάσεις προς το ΔΣ καθώς και να τις εισηγηθούν παριστάμενα στην συνεδρίαση. Οι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποσταλούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ώρα στο email  eandith@gmail.com .

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………Ο Γραμματέας

Τρασανίδης Γιάννης……………….Σαλονικίδης Παύλος