Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 9-6-2017

Θεσσαλονίκη 6-6-2017,

Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 9-6-2017. Θεματολογία:

  1. Έγκριση απολογισμού Συνεδρίου της ΕΥΒΑ. Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου.
  2. Εξουσιοδότηση αντιπροσωπείας και διαμόρφωση προτάσεων για την ΓΣ της ΕΥΒΑ στις 17-6-2017 στο Πόρτο. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  3. Παρέμβαση ΕΑΝΔιΘ για τις καθυστερήσεις στο ΕΣΠΑ. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  4. Ψήφισμα ΕΑΝΔιΘ για την προτεινόμενη άρση του δικηγορικού απορρήτου σε περιπτώσεις ενδεχόμενης φοροδιαφυγής. Εισηγητής Θρασύβουλος Γαβαθόπουλος.
  5. Νέο τεύχος περιοδικού της ΕΑΝΔιΘ “Lexις”. Εισηγήτρια Κατερίνα Τσιαμπέρα.
  6. Εισηγήσεις και οργανωτικά ζητήματα της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Εισηγητής Γιάννης Τρασανίδης.
  7. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ έχουν δικαίωμα να καταθέσουν έως και την Παρασκευή 9-6-2017 και ώρα 12.00 προτάσεις προς το ΔΣ καθώς και να της εισηγηθούν παριστάμενα στην συνεδρίαση. Οι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποσταλούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ώρα στο email eandith@gmail.com.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Στέφανος Κρεμέτης