Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 28-4-2017

Θεσσαλονίκη 26-4-2017,

Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 26-4-2017. Θεματολογία:

  1. Γενικός απολογισμός Συνεδρίου της ΕΥΒΑ. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  2. Ολοκλήρωση της θητείας της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ και προκήρυξη αρχαιρεσιών για εκλογή νέας. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  3. Εισήγηση για την υποχρεωτική τοποθέτηση συσκευών POS στα δικηγορικά γραφεία. Εισηγητής Στέφανος Κρεμέτης.
  4. Νέο τεύχος περιοδικού της ΕΑΝΔιΘ “Lexις”. Εισηγητής Κατερίνα Τσιαμπέρα.
  5. Εισηγήσεις και οργανωτικά ζητήματα της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Εισηγήτρια Μαρία Βασλή.
  6. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ έχουν δικαίωμα να καταθέσουν έως και την Παρασκευή 28-4-2017 και ώρα 12.00 προτάσεις προς το ΔΣ καθώς και να της εισηγηθούν παριστάμενα στην συνεδρίαση. Οι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποσταλούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ώρα στο email eandith@gmail.com.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Στέφανος Κρεμέτης