Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 20-10-2017

Θεσσαλονίκη 18-9-2017,

Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 20-10-2017. Θεματολογία:

  1. Ενημέρωση αποτελεσμάτων Συνεδρίου ΕΥΒΑ (Λονδίνο, Οκτώβριος 2017). Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  2. Ζητήματα σχετικά με τον διορισμό και τις αμοιβές διερμηνέων – μεταφραστών δικηγόρων. Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου.
  3. Απολογισμός Συνεδρίου Νέων Νομικών (Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2017). Εισηγητής Γιάννης Τρασανίδης.
  4. Διαμόρφωση θεματολογίας για την επικείμενη συνάντηση ΕΑΝΔιΘ – ΓΓ Υπ. Δικαιοσύνης. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  5. Διαχειριστικά και τεχνικά θέματα. Εισηγητής Θρασύβουλος Γαβαθόπουλος.
  6. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ έχουν δικαίωμα να καταθέσουν έως και την Παρασκευή 20-10-2017 και ώρα 12.00 προτάσεις προς το ΔΣ καθώς και να της εισηγηθούν παριστάμενα στην συνεδρίαση. Οι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποσταλούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ώρα στο email eandith@gmail.com.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ
Ο Πρόεδρος………………….Ο Γραμματέας
Μιχάλης Μήττας………………Έλλη Μέλλιου