Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Κυριακή 19-3-2017

Θεσσαλονίκη 17-3-2017,

Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Κυριακή 19-3-2017. Θεματολογία:

  1. Οργανωτικά ζητήματα του Συνεδρίου της ΕΥΒΑ. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  2. Νέο τεύχος περιοδικού της ΕΑΝΔιΘ “Lexις”. Εισηγητής Κατερίνα Τσιαμπέρα.
  3. Εισηγήσεις και οργανωτικά ζητήματα της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Εισηγήτρια Μαρία Βασλή.
  4. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ έχουν δικαίωμα να καταθέσουν έως και την Κυριακή 19-3-2017 και ώρα 12.00 προτάσεις προς το ΔΣ καθώς και να της εισηγηθούν παριστάμενα στην συνεδρίαση. Οι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποσταλούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ώρα στο email eandith@gmail.com.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Στέφανος Κρεμέτης