Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Κυριακή 15-1-2017

Θεσσαλονίκη 13-1-2017,

Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Κυριακή 15-12-2016. Θεματολογία:

  1. Σχεδιασμός έτους 2017. Εισηγητής Μήττας Μιχάλης.
  2. Ψήφισμα σχετικά με το πλαίσιο απασχόλησης δικηγόρων σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Διεθνείς Οργανισμούς. Εισηγητής Μήττας Μιχάλης.
  3. Οργανωτικά θέματα του πανευρωπαϊκού Εαρινού Συνεδρίου της ΕΥΒΑ – Θεσσαλονίκη 2017. Εισηγήτρια Βασλή Μαρία.
  4. Νέο τεύχος περιοδικού της ΕΑΝΔιΘ “Lexις”. Εισηγητής Τσιαμπέρα Κατερίνα.
  5. Αντικατάσταση του μέλους ΔΣ, Ξένου Αναστάσιου από τον πρώτο επιλαχόντα βάσει των τελευταίων αρχαιρεσιών, Χρίστογλου Κωνσταντίνο.
  6. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ έχουν δικαίωμα να καταθέσουν έως και την Κυριακή 15-12-2016 και ώρα 12.00 προτάσεις προς το ΔΣ καθώς και να της εισηγηθούν παριστάμενα στην συνεδρίαση. Οι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποσταλούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ώρα στο email eandith@gmail.com.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Στέφανος Κρεμέτης