Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Κυριακή 11-9-2016

Θεσσαλονίκη 8-9-2016,

Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Κυριακή 11-9-2016. Θεματολογία:

  1. Παρέμβαση της ΕΑΝΔιΘ για την λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου. Εισηγητής Γαβαθόπουλος Θρασύβουλος.
  2. Πρόταση του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης για κοινή παρέμβαση με στόχο την κατάργηση του κλειστού αριθμού υποψηφίων διδακτόρων ανά μέλος ΔΕΠ. Εισηγητής Κρεμέτης Στέφανος.
  3. Πρόταση της ΕΥΒΑ για έναρξη προγράμματος ανταλλαγής δικηγόρων μεταξύ των ενώσεων νέων δικηγόρων που επιθυμούν να συμμετέχουν. Εισηγητής Μήττας Μιχάλης.
  4. Διαμόρφωση προτάσεών μας και λοιπών θεμάτων για το Α’ Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Δικηγόρων στην Αθήνα. Εισηγήτρια Τσιαμπέρα Κατερίνα.
  5. Οργανωτικά ζητήματα του Εαρινού Συνεδρίου της ΕΥΒΑ: α. πρόσληψη άμισθου επιστημονικού συνεργάτη, β. πρωτοβουλία για διάθεση μέρους των εσόδων για την ανακούφιση των προσφύγων, γ. κύρωση προγράμματος και τιμοκαταλόγου συμμετοχών, δ. αναζήτηση χορηγών. Εισηγήτρια Βασλή Μαρία.
  6. Εξουσιοδότηση αντιπροσωπείας για εκπροσώπηση της ΕΑΝΔιΘ στο Φθινοπωρινό Συνέδριο της ΕΥΒΑ στο Λονδίνο. Εισηγητής Μήττας Μιχάλης.
  7. Κύρωση δαπάνης για το δεύτερο τεύχος του περιοδικού της ΕΑΝΔιΘ. Εισηγήτρια Βασλή Μαρία.
  8. Εισηγήσεις και προτάσεις των μελών της ΕΑΝΔιΘ.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ έχουν δικαίωμα να καταθέσουν έως και το Σάββατο 10-9-2016 και ώρα 12.00 προτάσεις προς το ΔΣ καθώς και να της εισηγηθούν παριστάμενα στην συνεδρίαση. Οι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποσταλούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ώρα στο email eandith@gmail.com.

Ο Πρόεδρος……………………………………………………Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………………………………………..Στέφανος Κρεμέτης