Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 1-3-2017

Θεσσαλονίκη 25-1-2017,

Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 1-3-2017. Θεματολογία:

  1. Τρέχοντα ζητήματα με την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού. Εισηγητής Στέφανος Κρεμέτης.
  2. Μειώσεις αμοιβών δικηγόρων που απασχολούνται σε ΜΚΟ. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  3. Διεξαγωγή ενημερωτικής εκδήλωσης για φορολογικά θέματα που αφορούν δικηγόρους. Εισηγήτρια Μαρία Βασλή.
  4. Οργανωτικά θέματα του πανευρωπαϊκού Εαρινού Συνεδρίου της ΕΥΒΑ – Θεσσαλονίκη 2017. Εισηγήτρια Μαρία Βασλή.
  5. Νέο τεύχος περιοδικού της ΕΑΝΔιΘ “Lexις”. Εισηγητής Τσιαμπέρα Κατερίνα.
  6. Εισηγήσεις της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Εισηγήτρια Μαρία Βασλή.
  7. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ έχουν δικαίωμα να καταθέσουν έως και την Τρίτη 1-3-2017 και ώρα 12.00 προτάσεις προς το ΔΣ καθώς και να της εισηγηθούν παριστάμενα στην συνεδρίαση. Οι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποσταλούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ώρα στο email eandith@gmail.com.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Στέφανος Κρεμέτης