Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Δευτέρα 19-10-2020

Θεσσαλονίκη 17-10-2020,

Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ Δευτέρα 19/10/2020 και ώρα 17:00 στην έδρα της Ένωσης. Θεματολογία:

  1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης.
  2. Θέσεις parking νεών δικηγόρων. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης.
  3. Κατάσταση στο Κτηματολόγιο Θεσσαλονίκης. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης.
  4. Ασφαλιστικές κατηγορίες στον ΕΦΚΑ. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης.
  5. Επισκεπτήρια στις φυλακές Διαβατών. Εισηγητής Π. Χατζηγκόντζιος.
  6. Κύρωση αποφάσεων της από 31/08/2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.
  7. Ενημέρωση για την συμμετοχή της Ένωσης στην Γενική Συνέλευση της ΕΥΒΑ. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.
  8. Ενημέρωση σχετικά με την συμμετοχή στο συνέδριο των ΔΜΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εισηγητής Ι. Χορόζογλου.
  9. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ έχουν δικαίωμα να καταθέσουν έως και την Δευτέρα 19/10/2020 και ώρα 10.00 π.μ. προτάσεις προς το ΔΣ καθώς και να της εισηγηθούν παριστάμενα στην συνεδρίαση. Οι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποσταλούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ώρα στο email  eandith@gmail.com .

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………Ο Γραμματέας

Τρασανίδης Γιάννης……………….Σαλονικίδης Παύλος