Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Δευτέρα 6-3-2017

Θεσσαλονίκη 4-3-2017,

Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Δευτέρα 6-3-2017. Θεματολογία:

  1. Μειώσεις αμοιβών δικηγόρων που απασχολούνται σε ΜΚΟ. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  2. Εισήγηση για την διαμόρφωση πρότασης για τον ΦΠΑ που βαρύνει τους δικηγόρους. Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου.
  3. Εισήγηση για την διαμόρφωση πρότασης για τον ΕΝΦΙΑ. Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου.
  4. Νέο τεύχος περιοδικού της ΕΑΝΔιΘ “Lexις”. Εισηγητής Τσιαμπέρα Κατερίνα.
  5. Εισηγήσεις της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Εισηγήτρια Μαρία Βασλή.
  6. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ έχουν δικαίωμα να καταθέσουν έως και την Δευτέρα 6-3-2017 και ώρα 12.00 προτάσεις προς το ΔΣ καθώς και να της εισηγηθούν παριστάμενα στην συνεδρίαση. Οι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποσταλούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ώρα στο email eandith@gmail.com.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Στέφανος Κρεμέτης