Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Δευτέρα 16-5-2016

Θεσσαλονίκη 13-5-2016,

Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Δευτέρα 16-5-2016. Θεματολογία:

  1. Συνάντηση με Προέδρους ΕΑΝΔΑ και ΣΝΑΔΠ για την πανελλαδική συνεργασία των τριών ενώσεων. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  2. Ενίσχυση επιστημονικών συνεργασιών με την ELSA και άλλους φορείς και οργανώσεις. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  3. Εισήγηση για τις αποχές μετά την πρόσφατη απόφαση της Συντονιστικής. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  4. Κύρωση των από 13-5-2016 αποφάσεων της Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ. Εισηγήτρια Βασλή Μαρία.
  5. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ έχουν δικαίωμα να καταθέσουν έως και την Δευτέρα 16-5-2016 και ώρα 12.00 προτάσεις προς το ΔΣ καθώς και να της εισηγηθούν παριστάμενα στην συνεδρίαση. Οι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποσταλούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ώρα στο email eandith@gmail.com.

Ο Πρόεδρος……………………………………………………Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………………………………………..Αναστάσιος Ξένος