Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ το Σάββατο 8-10-2016

Θεσσαλονίκη 5-10-2016,

Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ το Σάββατο 8-10-2016. Θεματολογία:

  1. Πιθανές τροποποιήσεις στο ασφαλιστικό. Εισηγητής Κρεμέτης Στέφανος.
  2. Ολοκλήρωση του Διαλόγου για την Αναθεώρηση της Άσκησης. Εισηγητής Μήττας Μιχάλης.
  3. Οργανωτικά θέματα του πανευρωπαϊκού Εαρινού Συνεδρίου της ΕΥΒΑ – Θεσσαλονίκη 2017. Εισηγήτρια Βασλή Μαρία.
  4. Δικαίωμα πρόσβασης των ασκούμενων δικηγόρων στα επιδόματα του ΤΥΔΘ. Εισηγητής Μήττας Μιχάλης.
  5. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ έχουν δικαίωμα να καταθέσουν έως και το Παρασκευή 7-10-2016 και ώρα 12.00 προτάσεις προς το ΔΣ καθώς και να της εισηγηθούν παριστάμενα στην συνεδρίαση. Οι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποσταλούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ώρα στο email eandith@gmail.com.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Στέφανος Κρεμέτης