Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ το Σάββατο 17-12-2016

Θεσσαλονίκη 14-12-2016,

Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ το Σάββατο 17-12-2016. Θεματολογία:

  1. Κύρωση προτάσεων για την αναθεώρηση του θεσμού της άσκησης. Εισηγητής Μήττας Μιχάλης.
  2. Ζητήματα σχετικά με την διεξαγωγή του τελευταίου Διαγωνισμού Δικηγόρων. Εισηγήτρια Μέλλιου Έλλη.
  3. Οργανωτικά θέματα του πανευρωπαϊκού Εαρινού Συνεδρίου της ΕΥΒΑ – Θεσσαλονίκη 2017. Εισηγήτρια Βασλή Μαρία.
  4. Νέο τεύχος περιοδικού της ΕΑΝΔιΘ “Lexις”. Εισηγητής Τσιαμπέρα Κατερίνα.
  5. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ έχουν δικαίωμα να καταθέσουν έως και το Σάββατο 17-12-2016 και ώρα 12.00 προτάσεις προς το ΔΣ καθώς και να της εισηγηθούν παριστάμενα στην συνεδρίαση. Οι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποσταλούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ώρα στο email eandith@gmail.com.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Στέφανος Κρεμέτης