Συνεδρίαση ΔΣ Ε.Α.Ν.Δι.Θ. την Πέμπτη 10-03-2022

Θεσσαλονίκη 08-03-2022,

Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Ν.Δι.Θ. την Πέμπτη 10-03-2022 και ώρα 16:00 στην Βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, οδός Δωδεκανήσου 10Α, 3ος όροφος.

Θεματολογία:           

  1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης.
  2. Αντιμετώπιση προβλημάτων από την υλοποίηση του προγράμματος άσκησης μέσω ΕΣΠΑ. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης.
  3. Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Jean Monnet EURIS του Ιδρύματος Καλλιόπης Κούφα. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης.
  4. Κύρωση αποφάσεων της από 21/02/2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ασκουμένων της Ένωσης. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.
  5. Οικονομική ενημέρωση της Ένωσης. Εισηγήτρια Ν. Σπυροπούλου.
  6. Γενική Συνέλευση EYBA. Εισηγητής Ι. Χορόζογλου.
  7. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της Ε.Α.Ν.Δι.Θ.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μέλη της Ε.Α.Ν.Δι.Θ. έχουν δικαίωμα να καταθέσουν έως και την Πέμπτη 10-03-2022 και ώρα 10.00 π.μ. προτάσεις προς το ΔΣ καθώς και να τις εισηγηθούν παριστάμενα στην συνεδρίαση. Οι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποσταλούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ώρα στο email eandith@gmail.com.

Για το ΔΣ της Ε.Α.Ν.Δι.Θ.

Ο Πρόεδρος………………………Ο Γραμματέας

Τρασανίδης Γιάννης……………….Σαλονικίδης Παύλος