Συνάντηση ΕΑΝΔιΘ με τον Πρόεδρο του ΔΣΘ, Στ. Κουτσοχήνα

Θεσσαλονίκη 20-1-2018,

Την Παρασκευή 19-1-2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων με το νέο Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Στ. Κουτσοχήνα, με αντικείμενο την γνωριμία και ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα άμεσου δικηγορικού ενδιαφέροντος και περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας ΕΑΝΔιΘ – ΔΣΘ. Αναλυτικά:

  1. Επί του νέου θεσμικού πλαισίου της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης, ο Πρόεδρος του ΔΣΘ μας ενημέρωσε αναλυτικά επί των προβληματισμών που εξέφρασε ο ΔΣΘ και επί των αλλαγών που επετεύχθησαν, ιδίως στο πεδίο της μείωσης του κόστους και τον περιορισμό των υπαγόμενων διαδικασιών, εκφράζοντας την άποψη ότι ο θεσμός όπως εισήχθη κινδυνεύει να αποτύχει. Η αντιπροσωπεία της ΕΑΝΔιΘ του εξέθεσε την πρόταση που υποβάλαμε περί θεσμοθέτησης παράλληλης ισοδύναμης διαδικασίας χωρίς παρουσία διαμεσολαβητή με στόχο την μείωση του κόστους και την διασφάλιση ποιοτικών εχέγγυων. Επί της πρότασης μας ενημέρωσε ότι ήδη επίκειται Ολομέλεια στην οποία θα συζητηθεί η αναβάθμιση του θεσμού της “Διαιτησίας” των α. 131-132 ν. 4194/2013, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι δύο προτάσεις δύνανται να συνδυαστούν. Διαπιστώθηκε η ανάγκη διοργάνωσης εκδήλωσης με αντικείμενο την ενημέρωση των συναδέλφων επί του θεσμού της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης και της πρακτικής διαδικασίας που στο εξής θα ακολουθείται.
  2. Επί των πρόσφατων αποφάσεων του ΣτΕ για την διαδικασία εγγραφής αποφοίτων νομικών σχολών του εξωτερικού στα μητρώα ασκουμένων, ο Πρόεδρος του ΔΣΘ μας ενημέρωσε ότι το ζήτημα θα εισαχθεί σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις του ΔΣ του ΔΣΘ. Εκφράσαμε την ανησυχία της Ένωσης τόσο επί της ανάγκης διασφάλισης επαγγελματικής και επιστημονικής ποιότητας των εγγραφόμενων στα μητρώα ασκουμένων όσο και επί της έλλειψης αντικειμενικότητας και διαφάνειας του ισχύοντος συστήματος. Προέκυψε σύμπλευση ως προς την ανάγκη αναμόρφωσης του συστήματος με το οποίο εγγράφονται οι απόφοιτοι του εξωτερικού στα μητρώα ασκουμένων.
  3. Επί του θεσμού της άσκησης, τονίσαμε την ανάγκη συνολικής αναθεώρησης στις κατευθύνσεις της “Πρότασης για την Αναθεώρηση” του θεσμού, που η ΕΑΝΔιΘ ήδη έχει διαμορφώσει, για την οποία ο κ. Κουτσοχήνας έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συμφωνήθηκε ότι υπάρχει άμεση ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης των σεμιναρίων των ασκουμένων και η διεύρυνση του αντικειμένου τους ώστε να καλύπτουν τα πεδία της επαγγελματικής επιμόρφωσης, της δικηγορικής δεοντολογίας και του χειρισμού των φορολογικών – κοινωνικοασφαλιστικών υποχρεώσεων. Σε συνάρτηση με την αναβάθμιση των σεμιναρίων διαπιστώθηκε η κοινή πρόθεση για επανεξέταση του συστήματος των υποχρεωτικών παραστάσεων.
  4. Επί της ενίσχυσης της συνεργασίας ΕΑΝΔιΘ – ΔΣΘ, αμοιβαία κρίθηκε βέβαιη η προώθηση της στενής συνεργασίας σε επίπεδο υλικοτεχνικό, εκπαιδευτικό και έμψυχου δυναμικού, προς όφελος των συναδέλφων. Επισημάναμε την ανάγκη άμεσης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας της Άσκησης, όπως αυτή προβλέπεται από το α. 14 ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), στο οποίο ο κ. Κουτσοχήνας συμφώνησε.
  5. Επί της διεθνούς παρουσίας της ΕΑΝΔιΘ, παρουσιάσαμε στον Πρόεδρο του ΔΣΘ την ενεργό συμμετοχή μας στην EYBA, στα πλαίσια της οποίας διοργανώσαμε και το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο το 2017 στην Θεσσαλονίκη, ενώ αναλύσαμε τον σχεδιασμό για την Ίδρυση Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επ’ αφορμής της ένταξης της ΕΥΒΑ στην Συνέλευση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η όλη συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα και διαπιστώθηκε η ειλικρινής διάθεσης για διάλογο και συνεργασία. Τις επόμενες ημέρες η ΈΑΝΔιΘ θα προχωρήσει σε υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων προς τον ΔΣΘ αλλά και επαναφορά εισηγήσεων οι οποίες αν και είχαν κατατεθεί υπό την προηγούμενη διοίκηση ουδέποτε εισήχθησαν προς συζήτηση στο ΔΣ του ΔΣΘ.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………………………..Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………………………..Έλλη Μέλλιου