Συμμετοχή ΕΑΝΔιΘ στις απεργιακές κινητοποίησεις της 30ης Μαΐου 2018

Η Γ.Σ.Ε.Ε. και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., καθώς και πλήθος άλλων συνδικαλιστικών φορέων έχουν λάβει απόφαση περί προκήρυξης 24ωρης απεργίας την Τετάρτη 30/05/2018 στο πλαίσιο της «Κοινωνικής Συμμαχίας».

Συναφώς, η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος διά της υπ’ αριθ. 5/21-05-2018 απόφασής του καλεί σε  διενέργεια συμβολικής στάσης εργασίας μίας ώρας των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, μαζί με όλους τους κοινωνικούς φορείς (επιστήμονες, εργαζομένους, δημοσίους υπαλλήλους, εμπόρους, επαγγελματοβιοτέχνες, συνταξιούχους), την Τετάρτη 30-05-2018, από 11:00 έως 12:00 στο πλαίσιο της κοινής δράσης της “Κοινωνικής Συμμαχίας”. Την απόφαση αυτή επικύρωσε ο Δ.Σ.Θ. χωρίς όμως να έχει καταστεί σαφές στους δικηγόρους ποια είναι η φύση και τα αιτήματα της “Κοινωνικής Συμμαχίας” αλλά και πως αποφασίσθηκε η συμμετοχή των δικηγορικών συλλόγων σε αυτήν.

Σε κάθε περίπτωση, με δεδομένη τη διαρκή χειροτέρευση των συνθηκών που επικρατούν στον δικηγορικό κλάδο, ιδίως:

α. την αποδιάρθρωση της απονομής της Δικαιοσύνης, όπως αυτή εκφράζεται ιδίως μέσω της εφαρμογής του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας, της εφαρμογής του θεσμού της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης, τη διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

β. την απορρύθμιση του επαγγέλματος, όπως αυτή εκφράζεται ιδίως μέσω της εφαρμογής της φορολογικής και νέας κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας

γ. την υπαλληλοποίηση νέων και ασκουμένων δικηγόρων, χωρίς την, ελάχιστη έστω, διασφάλιση των όρων απασχόλησής τους

δ. την απαρχαιωμένη λειτουργία του θεσμού της άσκησης, ο οποίος έχει μετατραπεί εν τοις πράγμασι σε καλυμμένη μορφή εκμετάλλευσης φθηνού ή δωρεάν εργατικού δυναμικού

Τέλος, με δεδομένο ότι οι ασκούμενοι δικηγόροι, καθώς και οι νέοι δικηγόροι σε καθεστώς «συνεργασίας», τελούν επί της ουσίας σε κατ’ ουσίαν σχέση εξαρτημένης εργασίας με τους εργοδότες – δικηγόρους, οι οποίοι τους απασχολούν.

Δεν σκύβουμε το κεφάλι κάτω από το βάρος των προβλημάτων, δεν υποτασσόμαστε στη μοιρολατρεία και την απογοήτευση. Οργανώνουμε την πάλη μας για την διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών μας!

Για τους λόγους αυτούς η ΕΑΝΔιΘ καλεί το σύνολο των συναδέλφων σε συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις και το συλλαλητήριο που διοργανώνονται για την Τετάρτη 30-5-2018!

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

 Η Πρόεδρος……………………………………………Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα………………………………Χατζηγιάννη Ελένη