Συμμετέχω

Για την ευόδωση των σκοπών της, η ΕΑΝΔιΘ προσβλέπει στην ενεργό συμμετοχή όλων των μελών της, καθώς και κάθε νέου νομικού, στις διαδικασίες ανταλλαγής απόψεων και διαμόρφωσης προτάσεων για το δικηγορικό λειτούργημα και την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνουμε και επιθυμούμε την ενασχόληση των μελών της Ένωσης με τους ακόλουθους τομείς δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε διαρκή βάση από την ΕΑΝΔιΘ, ενώ είμαστε πάντοτε ανοιχτοί σε νέες δημιουργικές προτάσεις για ζητήματα που άπτονται των ενδιαφερόντων του νέου δικηγόρου και του νομικού κόσμου εν γένει.

Η Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, μέσω της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Δικηγόρων, συμμετέχει στην Συνέλευση των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στα πλαίσια αυτά ιδρύθηκε το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αντικείμενο τον έλεγχο του σεβασμού της ΕΣΔΑ στην Ελλάδα, την διαμόρφωση προτάσεων και την υποβολή αναφορών και παρατηρήσεων ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Δικηγόρων (ΕΥΒΑ), του Συνηγόρου του Πολίτη και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αντικείμενο επίσης του Παρατηρητηρίου δύναται να είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναριακών μαθημάτων και ημερίδων συναφών με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προάσπισή τους.

Το Παρατηρητήριο συνεργάζεται με εξειδικευμένους συνεργάτες και συνεργάζεται με την ΕΥΒΑ, τον ΔΣΘ, τη Νομική Σχολή ΑΠΘ και άλλους συναφείς με το αντικείμενό του δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Το Παρατηρητήριο παραλαμβάνει αναφορές σε σχέση με ενδεχόμενες παραβιάσεις της ΕΣΔΑ από συναδέλφους και ιδιώτες. Οι αναφορές ελέγχονται από τους επιστημονικούς συνεργάτες και, εφόσον πιθανολογείται η βασιμότητά τους, υφίστανται νομοτεχνική επεξεργασία και υποβάλλονται στην ΕΥΒΑ, τον Συνήγορο του Πολίτη και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Παρατηρητήριο επίσης εκπονεί έρευνες, αξιολογήσεις και αναφορές σε σχέση με το γενικότερο επίπεδο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα.

E-mail επικοινωνίας: eandith@gmail.com [Θέμα: Παρατηρητήριο]

Tο περιοδικό Lexις εκδίδεται από την ΕΑΝΔιΘ σε εξαμηνιαία βάση, κάθε τεύχος είναι έκτασης 20 σελίδων περίπου και η θεματολογία του διαμορφώνεται από τη συντακτική επιτροπή, λαμβανομένων υπόψη των προτάσεων των μελών της Ένωσης, καθώς και της τρέχουσας νομικής συγκυρίας. Το κόστος έκδοσης του περιοδικού καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τις εισφορές των μελών της Ένωσης, καθώς και από χορηγίες τρίτων. Διανέμεται δωρεάν εντός του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και σε πλήθος καταστημάτων της ευρύτερης περιοχής των Δικαστηρίων. Μπορείτε να συμβάλετε στη δημιουργία ή/και την κυκλοφορία του Lexις συμμετέχοντας στην συντακτική ομάδα με τους ακόλουθους τρόπους:

– Συγγραφή άρθρων επιστημονικού ή/και κοινωνικού ενδιαφέροντος

– Διενέργεια & απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων

– Προσφορά ή/και ανεύρεση χορηγιών για την κάλυψη του τεχνικού κόστους έκδοσης

E-mail επικοινωνίας: eandith@gmail.com [Θέμα: Lexις]

3. Σχολιασμός Νομολογίας – Αποφάσεων

4. Ομάδα Παρακολούθησης Νομοθεσίας

Αντικείμενο της Ομάδας είναι ο εντοπισμός (καταγραφή και περιγραφή), μέσα από τη δικηγορική πρακτική, αναχρονιστικών διατάξεων και νομοτεχνικών σφαλμάτων τέτοιων, που αδικαιολόγητα δυσχεραίνουν την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος ή/και επιβαρύνουν γραφειοκρατικά/οικονομικά τον Πολίτη, με απώτερο σκοπό την υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους Φορείς για τη δυνητική τροποποίηση, βελτίωση ή κατάργησή τους. Λόγω του σύνθετου αντικειμένου της Ομάδας, το οποίο είναι συνάρτηση του βαθμού τριβής των μελών της με τα επιμέρους πεδία του Δικαίου, καθώς και του χρόνου που μπορεί ο καθένας να διαθέσει για το έργο αυτό, η Ομάδα Παρακολούθησης Νομοθεσίας έχει μόνιμο χαρακτήρα, ούτως ώστε η έρευνα και η κατάρτιση προτάσεων σχετικά με το θέμα αυτό να είναι ενεργή και να παράγει αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Προσεχώς θα δημιουργηθεί και πλατφόρμα διαδικτυακής επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μελών της Ομάδας για τη διευκόλυνση όλων.

E-mail επικοινωνίας: eandith@gmail.com [Θέμα: Ομάδα Παρακολούθησης Νομοθεσίας], Συντονίστρια: Έλλη Μέλλιου – elliemelliou@gmail.com.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Δικηγόρων (EYBA) είναι μια ευρωπαϊκή μη κερδοσκοπική ένωση των νέων δικηγόρων. Ιδρύθηκε στις 23 Μαΐου 1993 στην Πράγα, και φέρνει κοντά νέους δικηγορικούς συλλόγους από όλη την Ευρώπη σε μια αντιπροσωπευτική οργάνωση, που παρέχει μια ενιαία φωνή για τους νέους δικηγόρους σε ηπειρωτικό επίπεδο.

Τα μέλη της EYBA περιλαμβάνουν άτομα και ενώσεις νέων δικηγόρων. Αντανακλούν την ποικιλομορφία των σύγχρονων ευρωπαϊκών νομικών πρακτικών, περιλαμβάνοντας νέους δικηγόρους που εργάζονται σε μια ποικιλία υπηρεσιών, σε ανεξάρτητα δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και νέους δικηγόρους που εργάζονται στον δημόσιο τομέα για τις κυβερνήσεις τους.

Η EYBA αντιπροσωπεύει σήμερα πάνω από 200.000 νέους δικηγόρους προστατεύοντας τα συμφέροντα τους και διοργανώνοντας των μαθήματα, συνέδρια, εκδηλώσεις, συσκέψεις και συνεδρίες δικτύωσης με στόχο να κρατά ενημερωμένα τα μέλη τους και να αυξήσει τις επαφές τους με τους συναδέλφους από όλη την Ευρώπη. Η ετήσια Γενική Σύνοδος και Θερινό Συνέδριο της EYBA είναι το πιο σημαντικό γεγονός από τις τρεις ετήσιες συνεδριάσεις της (Διεθνές Σαββατοκύριακο τον Σεπτέμβριο και Συνέδριο Άνοιξης τον Μάρτιο), δεδομένου ότι δίνει στα μέλη της τη δυνατότητα να έχουν μια γενική ιδέα για όλες τις δραστηριότητες που έγιναν το προηγούμενο έτος, να συζητήσουν τα πιο σημαντικά θέματα που αφορούν το νομικό επάγγελμα για τους νέους δικηγόρους και να ανανεώσουν το συμβούλιό της.

Περισσότερες πληροφορίες και διαρκής ενημέρωση στην ιστοσελίδα: www.eyba.org

Από 1η Απριλίου 2015 τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ, μέσω της συμμετοχής μας στην ΕΥΒΑ μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις της, ως ισότιμα μέλη. Η Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης αποτελεί το πρώτο και μόνο έως σήμερα αντίστοιχο ελληνικό σωματείο που συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Δικηγόρων. Ως εκ τούτου, τα μέλη μας έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε προγράμματα διασύνδεσης με αντίστοιχες ενώσεις από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ και συνέδρια.

E-mail επικοινωνίας: eandith@gmail.com [Θέμα: ΕΥΒΑ]

6. Επιστημονικές Δράσεις – Επιμόρφωση

Με γνώμονα το ενδιαφέρον των μελών της για συνεχή επιμόρφωση, η ΕΑΝΔιΘ οργανώνει – ενίοτε με την αιγίδα ή τη συνδρομή άλλων φορέων της πόλης (Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Ευρωπαϊκή Ένωση Φοιτητών Νομικής – ELSA Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κ.ά.) σεμινάρια, συνέδρια, συνέδρια και ημερίδες επιστημονικού ενδιαφέροντος με επίκαιρη θεματολογία και αξιόλογους ομιλητές. Η είσοδος στις δράσεις αυτές είναι δωρεάν, ενώ όποιος επιθυμεί, μπορεί να εισφέρει οικειοθελώς οποιοδήποτε ποσό στην Ένωση, για την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ αναμένει με ενδιαφέρον προτάσεις μελών σχετικά με το περιεχόμενο και τη διοργάνωση μελλοντικών δράσεων προς το σκοπό της επιμόρφωσης όλων. Όλες οι διοργανώσεις συνοδεύονται από χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης.

E-mail επικοινωνίας: eandith@gmail.com [Θέμα: Εκδηλώσεις]