Συγκρότηση Ομάδας Διαμόρφωσης Προτάσεων για το Φορολογικό

Με βάση την υπ’ αρ. 5/23-3-2016 απόφαση του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ ιδρύεται επιστημονική ομάδα με υπεύθυνο εκ του ΔΣ τον Στέφανο Κρεμέτη και αντικείμενο την διαμόρφωση προτάσεων για το φορολογικό, ενόψει σχετικής νομοθετικής παρέμβασης της κυβέρνησης. Τα μέλη μας δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας μήνυμα στο eandith@gmail.com έως και την Κυριακή 3-4-2016.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………………………………Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………….Αναστάσιος Ξένος