Συγκρότηση Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ

Την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 συνεδρίασε η νέα Επιτροπή Ασκουμένων της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης και συγκροτήθηκε σε σώμα. Ομόφωνα εκλέχθηκαν οι εξής:

Πρόεδρος: Τρασανίδης Γιάννης

Αντιπρόεδρος: Τσάμης Έκτορας

Γραμματέας: Βασλή Μαρία

Συνήγορος Ασκουμένου: Κοχλιού Κωνσταντίνα

Μέλος: Δρούγκα Λένα