Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΝΔιΘ

Την Τρίτη 1 Μαρτίου 2016 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης και συγκροτήθηκε σε σώμα. Ομόφωνα εκλέχθηκαν οι εξής:

Πρόεδρος: Μήττας Μιχάλης

Αντιπρόεδρος: Τσιαμπέρα Κατερίνα

Γραμματέας: Ξένος Αναστάσιος

Ταμίας: Κρεμέτης Στέφανος

Μέλος: Μέλλιου Έλλη

Μέλος: Γαβαθόπουλος Θρασσύβουλος

Τις επόμενες ημέρες, αφού συγκροτηθεί και η Επιτροπή Ασκουμένων στους ανωτέρω θα προστεθεί ως ισότιμο μέλος και εκπρόσωπος αυτής.