Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας για το Ασφαλιστικό

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των ελεύθερων επαγγελματιών για το νέο ασφαλιστικό θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Ιανουαρίου, στις 12.00 στον Λευκόασφαλιστικο Πύργο. Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη!!