Σχεδιασμός Λειτουργίας & Δράσεων ΕΑΝΔιΘ 2018 – 2020

Θεσσαλονίκη 29-5-2018,

Τη διετία 2016 – 2018, η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη εποχή για τον κλάδο μας η οποία είχε άμεσο αντίκτυπο κυρίως στους νεοεισαχθέντες στο επάγγελμα, κατάφερε και ισχυροποίησε την παρουσία της τόσο στον δικηγορικό κόσμο της Θεσσαλονίκης, όσο και σε πανελλαδικό αλλά και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος της διετίας 2018 – 2020 είναι η συνέχιση της ισχυρής παρουσίας μας μέσω επιμέρους νέων βημάτων και δράσεων, όπως αυτά θα εξειδικευθούν δια των σχετικών αποφάσεων των οργάνων της Ένωσης (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο, Επιτροπή Ασκουμένων), ώστε να διασφαλιστεί η εκπροσώπηση των νέων και ασκούμενων δικηγόρων σε όλους τους τομείς που τους αφορούν στα επίπεδα που πετύχαμε μέχρι τις αρχαιρεσίες του Μαΐου του 2018.

1. Σε συνδικαλιστικό επίπεδο:
– Δυναμική παρουσία μας σε επίπεδο ΔΣΘ και σε πανελλαδικό επίπεδο (Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων) σε συνεργασία με έτερες ενώσεις ασκουμένων και νέων δικηγόρων, εν όψει των συζητήσεων για τη συνολική αναθεώρηση του θεσμού της άσκησης και βάσει της κατατεθειμένης σχετικής πρότασής μας.
– Διαμόρφωση και κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης σχετικά με το καθεστώς εργασίας των «συνεργατών» σε δικηγορικά γραφεία νέων δικηγόρων. Ενθάρρυνση για την έναρξη των σχετικών συζητήσεων.
– Διαμόρφωση πάγιων θέσεων και κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων στον ΔΣΘ σχετικά με τα αφορώντα στον κλάδο μας αλλά και την κοινωνία γενικότερα ζητήματα που μελλοντικά θα ανακύψουν.
– Συνέχιση της αγαστής συνεργασίας μας με τις ήδη υπάρχουσες ενώσεις ασκουμένων και νέων δικηγόρων. Ενθάρρυνση για τη δημιουργία νέων ενώσεων. Ισχυροποίηση του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων και διοργάνωση συνεδριάσεων αυτού σε τακτικό επίπεδο.

2. Σε επιστημονικό επίπεδο:
– Διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων με χαρακτήρα τόσο επιστημονικό όσο και πρακτικό, σε συνεργασία με τον ΔΣΘ, τη Νομική Σχολή ΑΠΘ και έτερους φορείς.
– Διοργάνωση του 2ου Πανελλαδικού Συνεδρίου Νέων Δικηγόρων, σε συνεργασία με τις ήδη υπάρχουσες ενώσεις ασκουμένων και νέων
δικηγόρων, καθώς και με όσες ενώσεις δημιουργηθούν μέχρι τη διεξαγωγή του.
– Διαμόρφωση και κατάθεση στον ΔΣΘ θέσεων σχετικών με νομοσχέδια προς ψήφιση. Κοινοποίησή τους στις αντίστοιχες κοινοβουλευτικές επιτροπές.
– Παγίωση της λειτουργίας των επιστημονικών ομάδων στα πλαίσια της Ένωσης.
– Συμμετοχή στα πανευρωπαϊκά συνέδρια νέων δικηγόρων, με την ιδιότητα της Ένωσής μας ως μέλους της European Young Bar Association. Εξέταση δυνατότητας για εκ νέου οργάνωση συνάντησης των μελών της EYBA στη Θεσσαλονίκη.

3. Σε επίπεδο βελτίωσης της λειτουργίας της Ένωσης:
– Συνέχιση της λειτουργίας της Ένωσης υπό το πρίσμα της αρχής της διαφάνειας, όπως έχει ήδη διαμορφωθεί από το 2016, και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της ΕΑΝΔιΘ, όπως ισχύει.
– Συνέχιση της υποστήριξης των αποφάσεων της Επιτροπής Ασκουμένων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της ΕΑΝΔιΘ, όπως ισχύει.
– Συνεργασία με τον Σύλλογο Φοιτητών Νομικής Α.Π.Θ. και την ELSA για τη διοργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων με θέμα την ενημέρωση των τελειόφοιτων φοιτητών Νομικής για τα ζητήματα που αφορούν στην άσκηση, για τα δικαιώματά τους ως ασκουμένων δικηγόρων, και για τις επικρατούσες συνθήκες στον δικηγορικό κλάδο εν γένει, και στη δικηγορία στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος…………………………………………Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα…………………………………..Ελένη Χατζηγιάννη