Ψήφισμα του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ για την Αναστολή Εφαρμογής της Υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης

Θεσσαλονίκη 24-9-2018,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4512/2018, εισάγεται σύστημα υποχρεωτικής διαμεσολάβησης ως αναγκαίας προδικασίας για το παραδεκτό της συζήτησης συγκεκριμένων κατηγοριών υποθέσεων ενώπιον των Δικαστηρίων. Στις διατάξεις του ίδιου νόμου προβλέπεται έναρξη εφαρμογής του συστήματος αυτού στις 17 Οκτωβρίου 2018, ήτοι σε λιγότερο από έναν μήνα.

Επί των προβλέψεων του συστήματος αυτών έχουν ήδη τοποθετηθεί οι δικηγορικοί σύλλογοι και η Ένωσή μας, επισημαίνοντας σειρά προβληματικών, τις οποίες μάλιστα αποστείλαμε εγκαίρως και στο Υπ. Δικαιοσύνης (από 5-1-2018 επιστολή μας). Μεταξύ άλλων εξ αρχής είχαμε επισημάνει την έλλειψη αναγκαίου χρόνου διαβούλευσης, νομικές ατέλειες σε σχέση με το ενωσιακό δίκαιο, νομοτεχνική προχειρότητα, αύξηση του κόστους πρόσβασης στην Δικαιοσύνη για τους πολίτες, έλλειψη των αναγκαίων θεσμικών εγγυήσεων στα πρόσωπα των εμπλεκόμενων (διαμεσολαβητών) και ζητήματα αντισυνταγματικότητας. Όλα αυτά συντείνουν στο γεγονός ότι ο θεσμός, όπως εισήχθη με τον συγκεκριμένο νόμο, θα αποτύχει, πλήρως απαξιωμένος και με την πλήρη αντίθεση της κοινής γνώμης, η οποία θα επωμισθεί το κόστος και τον χαμένο χρόνο ενός ατυχέστατου πειραματισμού. Με απόλυτη βεβαιότητα θα καταλήξουμε σε ένα μοντέλο κατά το οποίο οι πολίτες, συχνά οικονομικά αδύναμοι, θα επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο οικονομικά για να υπογράφουν τυπικά πρακτικά αποτυχίας διαμεσολάβησης ή θα οδηγούνται σε απώλειες δικαιωμάτων.

Ήδη έχει άλλωστε δημοσιευθεί και η υπ’ αρ. 34/2018 απόφαση της διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία κρίνει ως αντισυνταγματικές σημαντικές πτυχές του συγκεκριμένου νόμου για την διαμεσολάβηση, ιδίως σε σχέση με την υποχρεωτικότητα αυτής. Περαιτέρω και με βάση το σκεπτικό της συγκεκριμένης απόφασης, δικηγόροι και δικηγορικοί σύλλογοι προετοιμάζονται για την προβολή ενστάσεων αντισυνταγματικότητας του ν. 4512/2018 για της δίκες που θα ανοιχθούν. Ως εκ τούτου, το κλίμα που έχει διαμορφωθεί είναι παντελώς ασαφές, η ανασφάλεια δικαίου εντείνεται και το ενδεχόμενο σειράς αντιφατικών αποφάσεων. Παράλληλα δε, φημολογείται έντονα (αλλά ανεπίσημα) το ενδεχόμενο αναβολής της έναρξης εφαρμογής.

Δεδομένων των ανωτέρω, η Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης καλεί άμεσα το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει σε επίσημη πράξη αναστολής εφαρμογής του ν. 4512/2018 και σε έναρξη διαβούλευσης με τους θεσμικούς εκπροσώπους του κλάδου για την πλήρη αναθεώρησή του.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα…………………..Ελένη Χατζηγιάννη