Ψήφισμα του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ σχετικά με τις αμοιβές των «συνεργατών» δικηγόρων

Θεσσαλονίκη 14-9-2017,

Ο δικηγόρος, ως δημόσιος λειτουργός και συλλειτουργός της Δικαιοσύνης, και όπως περιγράφεται στα α. 1-5 του ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), αποτελεί επαγγελματία ανεξάρτητο, υπόλογο μόνο στον εντολέα του και το νόμο. Οι ρυθμίσεις αυτές πράγματι διασφαλίζουν την θεσμική ανεξαρτησία του δικηγόρου, η οποία αποτελεί άλλωστε και την ουσία του ρόλου.

Από τα α. 42-46 του ίδιου νόμου προκύπτει ότι είναι πάντως εφικτή η απασχόληση δικηγόρου από ιδιώτη με μισθό, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων είναι η διασφάλιση κατώτατης νόμιμης αμοιβής, άδειας και αποζημίωση απόλυσης. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται οι αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης δικηγόρων σε σταθερή και μόνιμη βάση από ιδιώτες εντολείς.

Το α. 48 του ίδιου νόμου, προβλέπει το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους σε άλλους δικηγόρους ή εταιρίες, για ορισμένη  ή ορισμένες υποθέσεις ή αποκλειστικά. Το συγκεκριμένο άρθρο δεν περιλαμβάνει σχετικές ρυθμίσεις περί αμοιβών ή άλλων όρων απασχόλησης, ακόμα και για τις περιπτώσεις αποκλειστικής απασχόλησης.

Είναι σαφές ότι το ρυθμιστικό αυτό κενό αφήνει ευρύτατα περιθώρια καταχρήσεων και εκμετάλλευσης σε βάρος των δικηγόρων που ως «συνεργάτες» απασχολούνται σε άλλα δικηγορικά γραφεία. Τα περιθώρια αυτά βλέπουμε σήμερα να εξαντλούνται, από μια πραγματικότητα που συχνά περιλαμβάνει υπαλληλοποίηση, εξαντλητικά ωράρια, εξευτελιστικές αμοιβές και αντισυναδελφικές συμπεριφορές.

Πιστεύουμε ότι η ανάγκη διασφάλισης της θεσμικής ανεξαρτησίας των δικηγόρων δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργήσει ως άλλοθι για την μη κατοχύρωση στοιχειωδών κανόνων προστασίας των «συνεργατών» δικηγόρων.

Ως Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων, κρίνουμε αναγκαία την διαμόρφωση ενός ρυθμιστικού προστατευτικού πλαισίου, συμβατού ασφαλώς προς την ιδιαίτερη θεσμική φύση του δικηγορικού λειτουργήματος, που να διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης στους «συνεργάτες» δικηγόρους. Επί της ακριβούς μορφής που αυτό το πλαίσιο πρέπει να λάβει, θα προχωρήσουμε άμεσα σε μια ανοικτή διαδικασία ευρείας διαβούλευσης, στα πρότυπα του Διαλόγου για την Αναθεώρηση της Άσκησης που διεξαγάγαμε το 2016-2017.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………………Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………….Έλλη Μέλλιου