Ψήφισμα του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ για την Διακίνηση Παραπλανητικών Δικογράφων από Πολιτικό Φορέα

Θεσσαλονίκη 15-1-2017,

Με ιδιαίτερη ανησυχία παρατηρούμε την έκταση που έχει λάβει το φαινόμενο διακίνησης «εξώδικων δηλώσεων – εντολών – εξουσιοδοτήσεων» σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από πολίτες με οφειλές. Το συγκεκριμένο έγγραφο, το οποίο παρουσιάζεται ως δικόγραφο με νομική ισχύ, δίδεται έναντι οικονομικού ανταλλάγματος από τον πολιτικό φορέα «Ελλήνων Συνέλευσις», με την υπόσχεση ότι οδηγεί σε πλήρη απαλλαγή από το σύνολο των οφειλών.

Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι το συγκεκριμένο έγγραφο ουδεμία νομική ισχύ διαθέτει. Η παραλαβή και πρωτοκόλλησή του από τους υπαλλήλους των δημοσίων (ΔΟΥ, ασφαλιστικά ταμεία κλπ) και ιδιωτικών φορέων (τράπεζες κλπ) σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την κατ’ ουσίαν αποδοχή του αιτήματος. Ως εκ τούτου, η κατάθεση του εν λόγω εγγράφου σε συνδυασμό με την παύση πληρωμών οδηγεί σε κίνδυνο επιβολής μέτρων αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί κλπ). Η αμφισβήτηση οφειλών και η προστασία της περιουσίας είναι εφικτή μόνο με την πληθώρα έγκυρων νομικών όπλων που παρέχονται από την ελληνική νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό καλούμε τους πολίτες πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια να απευθύνονται στον πληρεξούσιο δικηγόρο τους προκειμένου να ενημερωθούν και να διασφαλισθεί ο χειρισμός της υπόθεσής τους ατομικά και με την δέουσα προσοχή. Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν νομικής συνδρομής.

Περαιτέρω, η όλη δομή της οργάνωσης, τα έσοδα αυτής, οι οικονομικές απαιτήσεις του επικεφαλής από τα μέλη, η συνεχής διασπορά παραπλανητικών και ψευδών ειδήσεων αξίζουν αναμφισβήτητα διερεύνησης από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Καταδικάζουμε οποιαδήποτε απόπειρα εξαπάτησης των πολιτών για την αποκόμιση οικονομικού οφέλους καθώς και κάθε απόπειρα εκμετάλλευσης της ανάγκης και της απελπισίας για την αποκόμιση πολιτικού οφέλους.

Καλούμε τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, ως αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με το α. 9 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια συναφή με την αντιποίηση δικηγορικού επαγγέλματος και κάθε άλλη ποινική ευθύνη των διακινητών του συγκεκριμένου απατηλού εγγράφου.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……….…………Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας…………….Στέφανος Κρεμέτης