Ψήφισμα του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ ενόψει πιθανής αναθεώρησης του Κώδικα Δικηγόρων

Θεσσαλονίκη 14-9-2017,

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες εβδομάδες, επίκειται αναθεώρηση του ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων). Τα δημοσιεύματα παραμένουν ασαφή ως προς το από ποια πλευρά έχει προτείνει κάτι τέτοιο καθώς και ως προς το χρονοδιάγραμμα πιθανής αναθεώρησης.

Ως Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης έχουμε επανειλημμένα τοποθετηθεί και διεκδικούμε τροποποιήσεις στον Κώδικα Δικηγόρων. Εν προκειμένω και εφόσον πράγματι το Υπ. Δικαιοσύνης ή/και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων δρομολογούν τέτοια αναθεώρηση, απαιτούμε, κρίνοντας απολύτως αναγκαία:

  1. Η διαδικασία αναθεώρησης να πραγματοποιηθεί με ευρεία διαβούλευση του συνόλου των εμπλεκόμενων φορέων κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η εκπροσώπηση όλων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του δικηγορικού σώματος. Ιδιαίτερα, κρίνουμε αναγκαία την συμμετοχή στην σχετική διαβούλευση των αυτόνομων συνδικαλιστικών οργάνων των νέων δικηγόρων, ως αντίβαρο στην περιορισμένη εκπροσώπηση της γενιάς μας σε επίπεδο Ολομέλειας και Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων.
  2. Σε πιθανή αναθεώρηση να συμπεριληφθεί ευρύτατη μεταρρύθμιση του χαρακτήρα και του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει την διαδικασία της δικηγορικής άσκησης, με στόχο αφενός την διασφάλιση της μέγιστης προστασίας και αξιοπρεπούς απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων και αφετέρου τον εκσυγχρονισμό και την ουσιαστικοποίηση του θεσμού. Ήδη, από την αρχή του τρέχοντος έτους, η ΕΑΝΔιΘ, κατόπιν ευρύτατου διαλόγου και σε συνεργασία με αντίστοιχες ενώσεις του εξωτερικού, έχει καταρτίσει πλήρη Πρόταση για την Συνολική Αναθεώρηση του Θεσμού της Άσκησης.
  3. Να εισαχθεί στον Κώδικα Δικηγόρων ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που να διασφαλίζει τις αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης δικηγόρων που απασχολούνται από άλλους δικηγόρους σε σταθερή και μόνιμη βάση («συνεργάτες»). Ενόψει πιθανής αναθεώρησης δεσμευόμαστε να υποβάλουμε πλήρη πρόταση επί τους ζητήματος αυτού.

Η Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, εμπλέκοντας, όπως κάθε φορά, το σύνολο των νέων συναδέλφων της πόλης και σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Ενώσεις της υπόλοιπης χώρας, θα είναι παρούσα σε περίπτωση αναθεώρησης του Κώδικα Δικηγόρων, με έτοιμες προτάσεις για κάθε τμήμα αυτού και με κύριο στόχο την διασφάλιση των ιδιαίτερων αναγκών της νέας γενιάς νομικών.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………..Έλλη Μέλλιου