Ψήφισμα της ΕΑΝΔιΘ σχετικά με το ασφαλιστικό

Θεσσαλονίκη 4-11-2019

Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, κατά την συνεδρίασή της το τριήμερο 1-3 Νοεμβρίου 2019 στην Λάρισα, αποφάσισε με πλειοψηφία 49 υπέρ έναντι 6 κατά, την υιοθέτηση πρότασης σύμφωνα με την οποία οι εισφορές θα υπολογίζονται με βάση το σύστημα των κλάσεων και όχι με βάση το εισόδημα.

Σύμφωνα με την πρόταση αυτή, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόταση της κυβέρνησης για την αναθεώρηση του ΕΦΚΑ, αναμένεται σημαντική μείωση της κοινωνικοασφαλιστικής επιβάρυνσης των επαγγελματιών με υψηλό εισόδημα. Η μείωση όμως αυτή, προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα του συστήματος, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει ταυτόχρονα σε αύξηση των εισφορών όλων των υπολοίπων, ήτοι των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων. Ήδη μάλιστα η κυβέρνηση έχει διαρρεύσει προς τον τύπο σχέδιο με βάση το οποίο η ελάχιστη εισφορά θα αναπροσαρμοσθεί από τα 185 ευρώ στα 220 – 230 ευρώ τον μήνα. Το δε σύστημα των κλάσεων, το οποίο ίσχυε προ ΕΦΚΑ με την μορφή της αυτόματης αναπροσαρμογής κλάσης ανάλογα με τα έτη επαγγελματικής δραστηριότητας, θα οδηγήσει σε επιβολή εισφορών δυσανάλογων με τα πραγματικά εισοδήματα των ασφαλισμένων, ιδίως των πλέον οικονομικά αδύναμων.

Εξάλλου και οι πρόσφατες σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ έκριναν συνταγματική την ισχύουσα δυνάμει ΕΦΚΑ σύνδεση των εισφορών με το εισόδημα, εμμένοντας στην αντισυνταγματικότητα μόνο του υψηλού ποσοστού υπολογισμού τους. Κατά συνέπεια, μια ρεαλιστική διεκδίκηση της Ολομέλειας, στην βάση της κοινωνικής δικαιοσύνης, θα επέτασσε την διαμόρφωση πρότασης επί της διόρθωσης του ύψους της κοινωνικοασφαλιστικής επιβάρυνσης, σε αντιστοιχία με την κρίση του ΣτΕ.

Η Ολομέλεια με την απόφασή της αυτή, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες προτάσεις που είχε δημοσιεύσει την περίοδο της ψήφισης του ΕΦΚΑ, δείχνει με τον πλέον ευθύ τρόπο ότι βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την παρούσα κυβέρνηση με στόχο την μείωση των επιβαρύνσεων μόνο των επαγγελματιών με υψηλά εισοδήματα. Αυτή της η στάση δημιουργεί εύλογες αμφιβολίες σε σχέση με το αν η Ολομέλεια, αλλά και οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων που συμμετέχουν σε αυτήν, εκπροσωπούν ολόκληρο το σώμα ή μια μικρή μερίδα προνομιούχων.

Για τους λόγους αυτούς:

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ την θέση μας υπέρ της αρχής προσδιορισμού των κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών με βάση το εισόδημα, ως δικαιότερη για όλους.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ την πλήρη αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε αντίθετη πρόταση της Κυβέρνησης και της Ολομέλειας.

ΚΑΛΟΥΜΕ το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης να λάβει απόφαση τασσόμενο υπέρ του προσδιορισμού των κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών με βάση το εισόδημα.

ΚΑΛΟΥΜΕ τους συναδέλφους σε παράσταση διαμαρτυρίας κατά την επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΣΘ, όπου θα συζητηθεί το παρόν.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος………………………….Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα………………….Ελένη Χατζηγιάννη