Ψήφισμα σχετικά με την πρόταση της Ολομέλειας για την Δικηγορική Άσκηση

Θεσσαλονίκη 15-12-2018,

Λαμβάνοντας γνώση των αποφάσεων της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, κατά την συνεδρίασή τους την 1η Δεκεμβρίου 2018 στα Γιαννιτσά, και ιδίως την υπ’ αρ. 4 εξ αυτών, διαπιστώσαμε με έκπληξη την υποβολή πρότασης προς τον Υπ. Δικαιοσύνης για την δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στο α. 14 παρ. 3 του ν. 4194/2013 και αφορά στην δικηγορική άσκηση.

Η έκπληξή μας συνίσταται στο γεγονός ότι αν και ως ενώσεις νέων και ασκούμενων δικηγόρων είχαμε υποβάλει αναλυτικές προτάσεις προς την Ολομέλεια και τους οικείους (Θεσσαλονίκης, Αθήνας) δικηγορικούς συλλόγους ώστε να υπάρξει διαβούλευση προς το περιεχόμενο τόσο της εν λόγω Υπ. Απόφασης όσο και προς τον σκοπό αναθεώρησης του συνόλου του θεσμού της άσκησης, ουδέποτε προσκληθήκαμε προς ανάπτυξή τους ούτε ενημερωθήκαμε περί του επικείμενου αιτήματος προς τον Υπ. Δικαιοσύνης από την Ολομέλεια. Μάλιστα, το γεγονός ότι οι προτάσεις μας ήταν αποτέλεσμα ευρύτατης διαβούλευσης και έγκρισης από το σύνολο των νέων συναδέλφων με ανοικτές και δημοκρατικές διαδικασίες, εντείνει τις αμφιβολίες ως προς το αν πράγματι η Ολομέλεια με την κίνησή της αυτή εκπροσωπεί έστω στο ελάχιστο τις ιδιαίτερες ανάγκες μας.

Ως προς το περιεχόμενο της, η πρόταση, όπως μας γνωστοποιήθηκε, αρκείται μόνον στην αναθεώρηση της εκπαιδευτικής όψης του θεσμού της άσκησης, στην κατεύθυνση της οργάνωσής της από ειδικό φορέα («Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Δικηγόρων») με παράλληλη αύξηση των υποχρεώσεων των ασκούμενων δικηγόρων. Αυτή και μόνο η θέση μας βρίσκει αντίθετους. Περαιτέρω ωστόσο, παραλείπει πλήθος ζητημάτων που έχουμε αναδείξει, είναι γνωστά στην Ολομέλεια αλλά και εντελώς αναγκαία για τον εκσυγχρονισμό του θεσμού στα πρότυπα των άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  1. Καθορισμών ελάχιστων αμοιβών και όρων απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων.
  2. Την διασφάλιση εναλλακτικών μορφών άσκησης, σε περιπτώσεις αδυναμίας εξεύρεσης γραφείου.
  3. Την εποπτεία των ανωτέρω με οργανωμένο τρόπο από τους Δικηγορικούς Συλλόγους και τις κατά τόπους Ενώσεις (κατά το α. 14 παρ. 2 ν. 4194/2013).

Ως συλλογικές οργανώσεις εκπροσώπησης των νέων συναδέλφων δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας με την υποβληθείσα στον Υπ. Δικαιοσύνης πρόταση της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων. Η πρόταση αυτή πιστεύουμε πως έρχεται σε σύγκρουση με τις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης δικηγορίας και των νέων επιστημόνων. Εκφράζουμε δε την έντονη διαμαρτυρία μας για την προσπάθεια αποκλεισμού μας από τις διαδικασίες διαβούλευσης από την Ολομέλεια, παρά την αναγνωρισμένο θεσμικό μας ρόλο.

Καλούμε την Ολομέλεια να προχωρήσει σε άμεση ανάκληση και επαναφορά της πρότασής της σε διαβούλευση, με την παρουσία θεσμικών εκπροσώπων των ενώσεων νέων δικηγόρων στην επόμενη συνεδρίασή της, επιφυλασσόμενοι σε αντίθετη περίπτωση για άμεσες ενέργειές μας προς τον Υπ. Δικαιοσύνης.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος……………………….Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα………………..Ελένη Χατζηγιάννη