Ψήφισμα για τον Ειδικό Διανεμητικό Λογαριασμό Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 13-7-2022,

Με έκπληξη ενημερωθήκαμε ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προέβη σε συμψηφισμό του ποσού του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, με οφειλόμενες ετήσιες συνδρομές.

Ο ΕΔΛΝΔ έχει συσταθεί ως έμπρακτη μορφή αλληλεγγύης στους νέους, κατά κανόνα οικονομικά αδύναμους, συναδέλφους, χρηματοδοτούμενος από τα ένσημα του ΔΣΘ (επικυρώσεις μεταφράσεων κλπ). Έχει χαρακτήρα κοινωνικό και αναδιανεμητικό, με μόνο  σκοπό την οικονομική στήριξή μας.

Ο συμψηφισμός των ποσών αυτού με οφειλόμενες συνδρομές είναι ιδιαίτερα ανάλγητη πρακτική, ιδίως σε συνθήκες έξαρσης της ακρίβειας, χωρίς σημαντικό αντίκρισμα στα οικονομικά του Συλλόγου, και για τους λόγους αυτούς πρέπει να παύσει.

Για τους λόγους αυτούς, καλούμε τον ΔΣΘ να προβεί σε επανεξέταση του μέτρου και άμεση καταβολή του συνόλου του δικαιούμενου ποσού σε όλους του δικαιούχους.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………….Ο Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης…………………Γιώργος Παπαγεωργίου