Ψήφισμα για την Συνέχιση των Κινητοποιήσεων

Θεσσαλονίκη 14-6-2016,

Μετά από σχεδόν 6 μήνες αποχών και ένα πρακτικά “χαμένο” δικαστικό έτος καλείται ο δικηγορικός κλάδος να αποφασίσει την συνέχιση των κινητοποιήσεών του και την μορφή τους. Δυστυχώς, παρά τις έως σήμερα θυσίες όλων των συναδέλφων, το νέο ασφαλιστικό αποτελεί ψηφισμένο νόμο του κράτους με πολύ μικρές διορθώσεις σε σχέση με το αρχικό σχέδιο. Ήδη η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, στην από 3-6-2016 συνεδρίασή της, κατά πλειοψηφία αποφάσισε την εκ νέου αλλαγή του πλαισίου αποχών στην κατεύθυνση της στοχευμένης αποχής.

Αναμφίβολα, το αποτέλεσμα των αποχών απέχει από τις αρχικές διεκδικήσεις των δικηγορικών συλλόγων (“πλήρης ανατροπή του ασφαλιστικού”, αναλογιστική ΔΣΑ για επαναφορά στο παλαιό σύστημα), ενώ οι διορθώσεις που έγιναν, ακόμα και αν θεωρηθεί ότι είναι αποτέλεσμα της συνδικαλιστικής μας διεκδίκησης, είναι δυσανάλογα περιορισμένες σε σχέση με το οικονομικό κόστος τόσων μηνών αποχών.

Ενόψει της ανάγκης λήψης αποφάσεων για το μέλλον των κινητοποιήσεων του κλάδου, είτε αυτό γίνει από Γενικές Συνελεύσεις, όπως αρμόζει, είτε από τα Διοικητικά Συμβούλια και την Ολομέλεια, ως ΕΑΝΔιΘ θεωρούμε ότι:

  • Η αποχή αποτελεί μέσο συνδικαλιστικής διεκδίκησης των δικηγόρων που στο παρελθόν έχει δείξει την αξία και την βαρύτητα της πίεσης που ασκεί στην εκάστοτε κυβέρνηση και την κοινωνία. Αποτελεί μέσο που οφείλουμε να διατηρήσουμε και για νέες μάχες που θα κληθούμε να δώσουμε.
  • Η συνέχιση της αποχής με σκληρό πλαίσιο, την στιγμή που ο κλάδος δεν βρίσκεται σε διαπραγμάτευση επί συγκεκριμένων προτάσεων με την κυβέρνηση, ενέχει τον σοβαρό κίνδυνο να κριθεί καταχρηστική από τα αρμόδια δικαστήρια. Οποιαδήποτε άλλωστε συνέχισή της με αυστηρό πλαίσιο σημαίνει πρακτικά την πλήρη οικονομική εξάντληση όλων, χωρίς μάλιστα να χαίρει πλέον ευρείας αποδοχής.
  • Η δικαστική διεκδίκηση διορθώσεων σε ψηφισμένους νόμους, με την μορφή προσβολής της συνταγματικότητάς τους, έχει αποδειχθεί διαχρονικά μέσο ατελέσφορο, καθώς κανένα δικαστήριο, στα πλαίσια ελέγχου των ακρότατων ορίων συνταγματικότητας δεν έχει ανατρέψει μια κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης.
  • Η λήψη αντιτιθέμενων μεταξύ τους αποφάσεων από τους δικηγορικούς συλλόγους εκτός της διάσπασης του κλάδου, θα θίξει ιδίως τους συναδέλφους που είναι εγγεγραμμένοι σε συλλόγους που αποφασίζουν σκληρότερο πλαίσιο.
  • Η πλήρης αναστολή των αποχών αποτελεί μια δημόσια δήλωση ήττας και υπαναχώρηση από κάθε διεκδίκηση, μεγάλης ή μικρότερης έκτασης. Αναιρεί με τον τρόπο αυτό τις θυσίες των τελευταίων μηνών, μας στερεί κάθε ελπίδα διεκδίκησης βελτιώσεων στο ψηφισθέν ασφαλιστικό και υπονομεύει οποιονδήποτε κοινωνικό αγώνα.
  • Ο τρόπος με τον οποίο οι κινητοποιήσεις μας έγιναν αντιληπτές από την ελληνική κοινωνία αναδεικνύει την απομόνωση του κλάδου μας.

Για τους λόγους αυτούς, το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ κατά πλειοψηφία:

Τάσσεται υπέρ της στοχευμένης αποχής από δίκες με αντίδικο το Δημόσιο για φορολογικές και άλλες εισπρακτικές υποθέσεις (πχ κοινωνικοασφαλιστικά), τις Τράπεζες και την Τακτική Διαδικασία του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Το νέο πλαίσιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη προστασίας των πολιτών από διαδικασίες είσπραξης και εκτέλεσης προκειμένου να επιτευχθεί μια ευρύτερη κοινωνική συμμαχία και να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις με μορφή που θα διασφαλίζει την επαγγελματικής μας επιβίωση.

Τάσσεται υπέρ της απόσυρσης των δικηγόρων από τις επιτροπές του Δημοσίου, ώστε να παρακωλυθεί κατά το δυνατόν η λειτουργία αυτού.

Κρίνει απαραίτητη την διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων προκειμένου να γίνει αποτίμηση των αποτελεσμάτων της αποχής και της γενικής στρατηγικής της ηγεσίας της Ολομέλειας από το σύνολο των συναδέλφων.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………………….Αναστάσιος Ξένος