Ψήφισμα για Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης του ΔΣΘ

Θεσσαλονίκη 14-6-2016,

Με την από 3-6-2016 απόφασή της η Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας αποφάσισε κατά πλειοψηφία την συνέχιση της αποχής με το ισχύον πλαίσιο έως και 17-6-2016. Αποφασίσθηκε επίσης η εκ νέου αλλαγή του πλαισίου από την επόμενη ημέρα στην κατεύθυνση της στοχευμένης αποχής. Στην Ολομέλεια διατυπώθηκαν έντονες επιφυλάξεις από ορισμένους Συλλόγους, ενώ ήδη σε ορισμένες Γενικές Συνελεύσεις που διεξήχθησαν σε συλλόγους της επαρχίας η απόφαση αυτή απορρίφθηκε και αποφασίσθηκε συνέχιση της αποχής. Δεδομένων:

Της διαδικασίας λήψης απόφασης που τηρήθηκε τους προηγούμενους μήνες, όπου ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διαμόρφωσε την θέση του υπέρ της αποχής κατόπιν Γενικής Συνέλευσης των μελών του.

Του χρονικού σημείου και της κρισιμότητας της απόφασης, αφού η συνέχιση των αποχών επηρεάζει την επαγγελματική λειτουργία του συνόλου των συναδέλφων, ενώ η αναστολή της αποτελεί ουσιαστική ομολογία ήττας του εξάμηνου αγώνα μας.

Της ανάγκης αποτίμησης του αποτελέσματος των κινητοποίησεων του κλάδου μας σχετικά με το ασφαλιστικό και αξιολόγησης της στρατηγικής που ακολουθήθηκε.

Της ανάγκης ευρείας νομιμοποίησης οποιασδήποτε απόφασης ληφθεί δια της συμμετοχής κατά το δυνατόν των περισσότερων συναδέλφων στην συζήτηση και ψήφισή της.

Ομόφωνα το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ καλεί την Διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης να αποφασίσει την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα τρέχοντα θέματα (ασφαλιστικό, φορολογικό, ΚΠολΔ) και την συνέχιση και μορφή των κινητοποιήσεων του κλάδου. Ως ΕΑΝΔιΘ θεωρούμε αυτονόητο ότι η Γενική Συνέλευση πρέπει να διεξαχθεί με τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων (α. 98 – 102 ν. 4194/2013) και ιδίως εκείνων που αφορούν την ξεχωριστή ψηφοφορία ανά θέμα, την δυνατότητα ψήφισης πολλαπλών πλαισίων (αντί της ψήφισης ναι/όχι) και της φανερής ψηφοφορίας μετά το τέλος των τοποθετήσεων. Καλούμε ταυτόχρονα και σε κάθε περίπτωση όλους τους συναδέλφους σε συλλογή υπογραφών για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………………….Αναστάσιος Ξένος