Ψήφισμα ΕΑΝΔιΘ για τον ΟΑΣΘ

Θεσσαλονίκη 13-9-2016,

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) και τον μόνο εν τοις πράγμασι φορέα μαζικής μεταφοράς πολιτών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Συνεστήθη κατά το έτος 1957 δια του υπ’ αριθμ. 3721 ΝΔ και έκτοτε λειτουργεί υπό τη στενή επιστασία του Δημοσίου, το οποίο μάλιστα επιχορηγεί τον Οργανισμό προς διασφάλιση του χαμηλού κομίστρου και της διευκόλυνσης των εξυπηρετουμένων να τον χρησιμοποιούν.

Τα τελευταία 6 χρόνια παρ’ όλα αυτά έχει αναδυθεί το οικονομικό πρόβλημα του ΟΑΣΘ και το οποίο έχει παγιωθεί και ως ένα μείζον ζήτημα για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Λόγω της αδυναμίας διατήρησης των κρατικών επιχορηγήσεων στα πολύ υψηλά επίπεδα του παρελθόντος, ο Οργανισμός έχει προβεί σε εσωτερική αναδιάταξη προς εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του. Συγκεκριμένα, έχουν επιβληθεί αυξήσεις στα κόμιστρα των μεταφορών που αγγίζουν το 100% σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.

Εξακολουθεί να διαιωνίζεται το πρωτοφανές περιστατικό της μη αποδόσεως ρέστων στον συναλλασσόμενο από τα εντός των οχημάτων μηχανήματα εκδόσεως εισιτηρίων,  καθώς και το παράδοξο της καθιέρωσης εντός των λεωφορείων κομίστρου αυξημένου σε σχέση με αυτό των εισιτηρίων που οι επιβάτες προμηθεύονται εκτός των λεωφορείων, ενόψει μάλιστα του ότι το αυξημένο αυτό κόμιστρο εισπράττεται στο σύνολό του από τον ίδιο τον ΟΑΣΘ και δεν αποδίδεται σε τρίτους μεσάζοντες. Τα δε δρομολόγια των λεωφορείων έχουν συρρικνωθεί σε συχνότητα δια την εξοικονόμηση πόρων.

Εν μέσω των ως άνω ανακατατάξεων και ο ίδιος ο στόλος του οργανισμού όλο και παλαιώνει αδυνατώντας να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες μεταφοράς (κλιματισμός, καθαριότητα), ενώ ουδεμία πρόβλεψη υπάρχει για την ανανέωσή του.

Αποκορύφωμα των ανωτέρω οικονομικών ζητημάτων και των θεμάτων βιωσιμότητας που εγείρονται εκ μέρους του ΔΣ του Οργανισμού, αποτέλεσαν οι πρόσφατες αλλεπάλληλες επισχέσεις εργασίας των εργαζομένων του ΟΑΣΘ ελέω της προσωρινής αδυναμίας καταβολής των μισθών τους. Όμηρος των ανωτέρω επισχέσεων και απεργιών των εργαζομένων, βρέθηκε για ακόμα μία φορά το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης.

Ενόψει και των ανωτέρω προβληματικών καταστάσεων με το καθεστώς λειτουργίας του Οργανισμού έχουν πολλαπλασιαστεί τα φαινόμενα «λαθρεπιβίβασης» του κοινού που οδηγούν αναπόφευκτα στην όξυνση της παθογένειας.

Η απάντηση εκ μέρους του Νομικού Προσώπου με την επίταση των ελέγχων και της επιβολής αυστηρών προστίμων στους «λαθρεπιβάτες», είτε δια του οικείου του ελεγκτικού προσωπικού είτε δια εργολάβων προς το σκοπό αυτό, επιτείνει τα φαινόμενα βίας και παρανομίας εκ μέρους των ελεγκτικών μηχανισμών προς το κοινό.

Πρόσφατο είναι το ατυχές και καταδικαστέο περιστατικό ελέγχου στην περιοχή Χαριλάου κατά το οποίο οι ελεγκτές προπηλάκισαν επιβάτιδα που δεν έφερε ακυρωμένο εισιτήριο διαδρομής με αποτέλεσμα την ακραία τρομοκράτησή της και την επιβολή παράνομης βίας εις βάρος της.

Επειδή η οικονομική εξυγίανση του Οργανισμού αποτελεί προτεραιότητα για την πόλη της Θεσσαλονίκης και τους κατοίκους της

Επειδή το φαινόμενο της λαθρεπιβίβασης πρέπει άμεσα να λάβει τέλος δια της υιοθέτησης ενός αναλογικού, ορθού και δικαίου κομίστρου διαδρομών.

Επειδή πρέπει άμεσα να λάβουν τέλος φαινόμενα παραβατικότητας των ελεγκτών προς το κοινό, οι οποίοι άλλωστε ούτε δημόσια εξουσία ασκούν ούτε αστυνομικά καθήκοντα διαθέτουν.

Επειδή ο εκσυγχρονισμός του δικτύου του ΟΑΣΘ πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα.

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ ομόφωνα κρίνει ότι η λειτουργία του ΟΑΣΘ είναι άκρως προβληματική δυσφημίζοντας εν γένει την πόλη της Θεσσαλονίκης και δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις των πολιτών.

Ως εκ τούτου, καλούμε τις αρμόδιες αρχές και φορείς να προχωρήσουν στην αυστηρή επιστασία του Οργανισμού και να εξεύρουν άμεσα οριστική λύση του προβλήματος.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………..Στέφανος Κρεμέτης