Ψήφισμα ΕΑΝΔιΘ για το Νέο Ασφαλιστικό

Ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό και την Κυβέρνηση το σχέδιο για το νέο ασφαλιστικό σύστημα. Η κυριότερη αλλαγή που εισάγεται είναι η μετάβαση σε σύστημα ασφαλιστικών εισφορών προσδιορισμένων ως ποσοστό του εισοδήματος. Οι συντελεστές ορίζονται σε 20% εισφορά για την κύρια σύνταξη, 7,5% εισφορά για την επικουρική σύνταξη, εισφορά 6,95% για υγειονομική περίθαλψη ενώ εκκρεμεί και ο προσδιορισμός της εισφοράς για το εφάπαξ βοήθημα.

Οι εισφορές θα υπολογίζονται με βάση το εισόδημα από την ασκούμενη δραστηριότητα το προηγούμενο φορολογικό έτος. Ελάχιστο όμως εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα θεωρείται ίσο με τον βασικό μισθό στον ιδιωτικό τομέα, ήτοι 586 ευρώ το μήνα. Η πρόβλεψη αυτή συνεπάγεται ότι η ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά θα ανέρχεται στο ποσό των 2.457,28 ευρώ ετησίως! Σε αυτό το ποσό μάλιστα προστίθεται και το ποσό των 120 ευρώ ετησίως υπέρ ΟΑΕΔ, που ήδη εισπράττεται. Συγχρόνως καταργούνται οι ευεργετικές διατάξεις για την πρώτη πενταετία άσκησης επαγγέλματος, ανεβάζοντας τις ασφαλιστικές εισφορές των δικηγόρων πρώτης 5ετίας κατά περίπου 1.000 ευρώ από την πρώτη ημέρα εγγραφής τους στον δικηγορικό σύλλογο.

Την στιγμή που ήδη το ύψος των τρεχουσών εισφορών κρίνεται εξοντωτικό για έναν νέο δικηγόρο και στην πράξη αυτές σπάνια εξοφλούνται, η συγκεκριμένη πρόταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και ανεφάρμοστη. Στηριζόμενη σε τεκμήρια που δεν απεικονίζουν πραγματικά εισοδήματα, αφού σπάνια το εισόδημα ενός νέου δικηγόρου προσεγγίζει τον βασικό μισθό, είναι επίσης βέβαιο ότι όχι μόνο δεν αναμένεται να αποδώσει έσοδα στο ασφαλιστικό σύστημα αλλά και στην ουσία δίνει περαιτέρω κίνητρα σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες για φοροδιαφυγή. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία για έναρξη επαγγέλματος από τους νέους εργαζόμενους αποθαρρύνεται, οδηγώντας όλο και περισσότερους στην ανεργία. Τελικά, όλα τα βάρη ρίχνονται στη νέα γενιά για να αποφύγει η κυβέρνηση το πολιτικό κόστος από τη μείωση των υψηλότερων συντάξεων, χωρίς να δίνει πραγματική λύση στο ζήτημα του ασφαλιστικού. Καλούμαστε έτσι να καταβάλλουμε υπέρογκες εισφορές για εξαιρετικά χαμηλές συντάξεις, που και αυτές ακόμα είναι αμφίβολο αν θα πάρουμε ποτέ γιατί η κατάρρευση ουσιαστικά δεν αποφεύγεται.

Για τους λόγους αυτούς καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εξαιρέσει από τις κατακόρυφες αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών τους νέους δικηγόρους για τα πρώτα πέντε έτη υπαγωγής στην ασφάλιση και να παύσει την τιμωρητική συμπεριφορά απέναντι στους ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιαίτερα στους συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης. Τα κενά που προέκυψαν από όργια διαφθοράς, σκανδαλώδεις αναδιαρθρώσεις των οφειλών του ελληνικού Δημοσίου, κατασπατάληση των αποθεματικών και παχυλές συντάξεις ορισμένων προνομιούχων στρωμάτων δεν πρόκειται να καλυφθούν από το υστέρημα των νέων επαγγελματιών, οδηγώντας μας σε εξαθλίωση, παύση του επαγγέλματός μας και ανεργία. Η άμεση αντίδραση όλων των συναδέλφων και ο συντονισμός των συνδικαλιστικών μας εκπροσώπων είναι επιτακτική.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος                                                                                                     Η Γραμματέας

Μήττας Μιχάλης                                                                                  Φουλίδου Ανδριάνα