ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΑΝΔιΘ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Θεσσαλονίκη 4-12-2015,

Ήδη οι περισσότεροι δικηγορικοί σύλλογοι, μεταξύ των οποίων ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, κατόπιν αποφάσεων των διοικητικών τους συμβουλίων, πρόκειται να εισηγηθούν στην Πανελλαδική Ολομέλεια αποχές για το διάστημα 8-18/12/2015 ως διαμαρτυρία για το νέο ασφαλιστικό και την έναρξη εφαρμογής του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική απόφαση για έμπρακτη διαμαρτυρία από τον Δεκέμβριο του 2014, όποτε και η προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών διέκοψε τις αποχές που είχαν ξεκινήσει για τις, διαφαινόμενες τότε, τροποποιήσεις του ΚΠολΔ. Με τον τρόπο αυτόν ίσως τερματισθεί μια περίοδος απάθειας διάρκειας ενός έτους από τους δικηγορικούς συλλόγους.

Με τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου, τόσο για το σύνολο των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ όσο και ιδιαίτερα για τους δικηγόρους, οι εισφορές αυξάνονται κατακόρυφα, περιορίζοντας αντίστοιχα την εισπραξιμότητά τους, και χωρίς να διασφαλίζεται πραγματικά η καταβολή των συντάξεων των σημερινών αλλά και των μελλοντικών συνταξιούχων. Παράλληλα, η κατάργηση της δυνατότητας υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κλίμακα, επιδεινώνει την κατάσταση ιδίως για τους νεώτερους και χαμηλότερων εισοδημάτων συναδέλφους, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ασφυξίας. Ενδεικτικά δε ασφαλισμένοι με 7 έτη δικηγορίας καλούνται να καταβάλλουν υψηλότερες εισφορές από δικηγόρους με 23 έτη δικηγορίας. Βεβαίως, η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών απλώς συσσωρεύει οφειλές, χωρίς άμεσο και πραγματικό οικονομικό όφελος για τα ταμεία, αφού το μεγαλύτερο μέρος κυρίως των νεώτερων δικηγόρων αδυνατεί ούτως ή άλλως να τις καταβάλλει.

Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, όπως τον εισηγήθηκε η κυβέρνηση της ΝΔ και τελικώς ψήφισε και κύρωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, δεν έλαβε ούτε στο ελάχιστο υπόψη τις προτάσεις των δικηγορικών συλλόγων, αποδεικνύοντας τον προσχηματικό χαρακτήρα της προηγηθείσας διαβούλευσης. Ο νέος Κώδικας εισάγει πληθώρα διατάξεων που παραβιάζοντας βασικές αρχές της πολιτικής δίκης, περιορίζουν δραστικά τα μέσα και την προστασία των πλέον αδύναμων πολιτών ενώ θίγουν ευθέως τα μικρότερα και επαρχιακά δικηγορικά γραφεία. Ενδεικτικά οι δικονομικές προθεσμίες περιορίζονται ασφυκτικά, η προφορική διαδικασία και όσα εχέγγυα προσφέρει καταργείται, περιορίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων στα πλαίσια της πτώχευσης ενώ ενισχύονται αντίστοιχα των τραπεζών. Συγχρόνως βέβαια, η διεκπεραίωση των νέων διαδικασιών απαιτεί υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό που τα δικαστήρια, δεδομένης της υποχρηματοδότησης της Δικαιοσύνης, δεν διαθέτουν.
Οφείλουμε ωστόσο να θυμίσουμε ότι το νέο ασφαλιστικό και ο ΚΠολΔ δεν είναι οι μόνες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών που θίγουν την Δικαιοσύνη, επιβαρύνουν τους πολίτες και αφαιμάζουν τους δικηγόρους. Η επιβολή ΦΠΑ στις νομικές υπηρεσίες ωσάν να ήταν εμπόρευμα, η επιβολή τελών και χαρατσιών καθαρά εισπρακτικού χαρακτήρα χωρίς κανένα νομικό έρεισμα, όπως η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ, το τέλος επιτηδεύματος και η εισφορά αλληλεγγύης, η εξαντλητική φορολογία με την κατάργηση του αφορολόγητου και τα εξωφρενικά τεκμήρια (όπως το τεκμήριο διαβίωσης), η υπέρμετρη αύξηση των παραβόλων για την προσφυγή στην Δικαιοσύνη που πλέον αποκλείει σημαντικό αριθμό πολιτών, οι αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις των Κωδίκων και της νομοθεσίας, ιδίως εκείνης που αφορά στην φορολογία και την προστασία των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων χωρίς νομική ή λογική συνέχεια και στόχο τον περιορισμό της προστασίας των πλέον αδύναμων πολιτών αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της εξοντωτικής κατάστασης που όλος ο νομικός κόσμος, και ιδιαίτερα οι νεώτεροι και οι ασκούμενοι δικηγόροι καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Οι δικηγορικές αποχές αποτελούν μέσο διαμαρτυρίας που στο παρελθόν έχει φέρει θετικά αποτελέσματα. Τα τελευταία ωστόσο χρόνια αν και συχνά προκηρύχθηκαν από τους συλλόγους, δεν συνοδεύονταν από αγωνιστική αποφασιστικότητα και τελικά μικρή επιτυχία είχαν όσον αφορά στην πίεση που άσκησαν, καταλήγοντας σε παύση ή «αναστολή». Οι αυξημένες βιοποριστικές ανάγκες του δικηγορικού κόσμου δεν επέτρεπαν άλλωστε την επί μακρόν παράτασή τους και την αντίστοιχη καθυστέρηση στα έσοδα των γραφείων. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε απαξίωση από μεγάλο μέρος των δικηγόρων τις αποχές ως μορφή διαμαρτυρίας. Ωστόσο, η ανάγκη έμπρακτης διαμαρτυρίας υφίσταται πλέον στον απόλυτο βαθμό, αφού τόσο τα άμεσα ζητήματα του ασφαλιστικού και του ΚΠολΔ όσο και το γενικότερο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί, θέτουν σε κίνδυνο την επαγγελματική μας επιβίωσή. Θεωρούμε ότι δεν είναι το ίδιο το μέσο των αποχών προβληματικό αλλά ο κατά βάση προσχηματικός τρόπος με τον οποίο διεξήχθησαν τα τελευταία έτη. Με την εξαίρεση του δικηγορικού δημοψηφίσματος, σπάνια επιδιώκονταν άμεση νομιμοποίησή τους από το σύνολο των δικηγόρων, τα αιτήματα ήταν πρόσκαιρα και οι στόχοι περιορισμένοι. Αυτές τις αδυναμίες οφείλει το σύνολο των συνδικαλιστικών εκπροσώπων μας να λάβει υπόψη και να αποφύγει προκειμένου η μάχη στην οποία θα εισέλθουμε να έχει απτά αποτελέσματα.

Ως ΕΑΝΔιΘ θεωρούμε ότι σήμερα, με όλα τα ανωτέρω δεδομένα, η κινητοποίηση όλου του κλάδου μας με την μαχητική μορφή των αποχών διαρκείας είναι τώρα, που η ίδια η επαγγελματική μας επιβίωση τίθεται εν αμφιβόλω, περισσότερο από ποτέ, αναγκαία. Πιστεύουμε ωστόσο ότι:

1) Στα αιτήματα πρέπει να συμπεριληφθεί το σύνολο των διεκδικήσεων που περιλαμβάνουν το ασφαλιστικό, τον ΦΠΑ, την άμεση φορολογία, τις έκτακτες εισφορές, την επιστροφή στον διάλογο από μηδενική βάση για τον ΚΠολΔ, την αποκατάσταση της νομικής σταθερότητας στους Κώδικες, το φορολογικό σύστημα και την προστασία των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, την μείωση του κόστους πρόσβασης στην Δικαιοσύνη και την ενίσχυση των υποδομών (προσωπικό, υλικοτεχνικά) των δικαστηρίων της χώρας. Η αποδοχή από την κυβέρνηση ορισμένων από τα αιτήματα αυτά πρέπει να αποτελέσει προϋπόθεση για επιστροφή μας στις διαπραγματεύσεις.

2) Η μέγιστη εμπλοκή του συνόλου των συναδέλφων και η ευρύτερη δυνατή νομιμοποίηση του αγώνα άμεσα από όλους μας πρέπει να διασφαλιστούν. Η διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων ανά δικηγορικό σύλλογο δύναται να συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή.

3) Οι δικηγορικοί σύλλογοι οφείλουν να παρουσιάσουν στην κυβέρνηση σαφείς προτάσεις με τις οποίες θα ενισχυθεί η επιχειρηματολογία μας και θα συμβάλλουν θετικά στο νομοπαραγωγικό έργο που μας αφορά άμεσα.

Συγχρόνως δεδομένων των έκτακτων ζητημάτων το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ θα καλέσει τις αμέσως επόμενες ημέρες έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα την προκήρυξη των αποχών από την Ολομέλεια, την διαμόρφωση συγκεκριμένων θέσεων σχετικά με τα φλέγοντα ζητήματα του ασφαλιστικού, της φορολογίας και την έναρξη εφαρμογής του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος                                                                                                                              Η Γραμματέας
Μήττας Μιχάλης                                                                                                             Φουλίδου Ανδριάνα