Ψήφισμα ΕΑΝΔιΘ για την Γενική Συνέλευση του ΔΣΘ

Θεσσαλονίκη 27-5-2018,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ, στην από 25-5-2018 έκτακτη συνεδρίασή του λόγω κατεπείγοντος, ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα:

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης κάλεσε τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση στις 30-5-2018 στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο με θέμα την έγκριση του προϋπολογισμού του για το έτος 2018. Η πρόσκληση αυτή αφορά σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση καθώς κατά την προηγούμενη δεν προσήλθε ο αναγκαίος αριθμός των 1400 μελών για την επίτευξη απαρτίας.

Ως Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, δεδομένης της εξαιρετικής σημασίας του θέματος της Γενικής Συνέλευσης και της κατ’ εξαίρεση σύγκλησής της (κατά κανόνα ο προϋπολογισμός εγκρίνεται από το ΔΣ του ΔΣΘ), καλούμε το σύνολο των συναδέλφων να παραστούν προκειμένου να διασφαλισθεί η αναγκαία συμμετοχή των 700 παρόντων, να υπάρξει πλατιά ενημέρωση του σώματος για τον προϋπολογισμό του ΔΣΘ και να εκφραστεί ανοικτά και δημόσια το σύνολο των απόψεων.

Περαιτέρω, καλούμε τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης να προχωρήσει σε έγκαιρη κοινοποίηση προς τα μέλη του, του σχεδίου προϋπολογισμού που τίθεται προς ψήφιση, ώστε να διασφαλισθεί η επί της ουσίας συζήτηση και η υπεύθυνη στάση του σώματος.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………………………..Η Γραμματέας

Μιχαήλ Μήττας………………………………….Έλλη Μέλλιου