Ψήφισμα Διαμαρτυρίας για την Λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου

Θεσσαλονίκη 11-9-2016,

            Εν μέσω της προσφυγικής κρίσης και του πρωτοφανούς για τα ελληνικά δεδομένα ρεύματος πολιτών άλλων κρατών (ιδίως της Μ. Ανατολής), οι υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου έχουν υπερβεί τα όρια των δυνατοτήτων τους, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις έκτακτες συνθήκες.

            Η Υπηρεσία Ασύλου, όπως λειτουργεί πλέον υπό το νέο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο, είναι αρμόδια για την παραλαβή και εξέταση των αιτήσεων πολιτών άλλων χωρών που επιθυμούν να λάβουν διεθνούς προστασίας σύμφωνα με την Σύμβαση της Γενεύης, λόγω φυλετικών, θρησκευτικών, πολιτικών ή άλλων διώξεων και έλλειψης προστασίας στην χώρα καταγωγής τους. Σχετικό δικαίωμα δεν έχουν μόνο όσοι κατάγονται από χώρα με ενεργή εμπόλεμη σύρραξη, αλλά εν γένει όσοι διατρέχουν πραγματικό κίνδυνος (ή ακόμα και φόβο) προσβολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

            Ασφαλώς τα αιτήματα για διεθνή προστασία εξετάζονται εξατομικευμένα, με βάση την προσωπική εμπειρία του αιτούντος και την αξιολόγηση των πραγματικών συνθηκών στην χώρα προέλευσης. Ως εκ τούτου, η υποχρέωση των αρχών για παραλαβή αίτησης για πολιτικό άσυλο και εξέτασή της, δεν συνεπάγεται υποχρέωση για τελική αποδοχή της ούτε για χορήγηση διεθνούς προστασίας.

            Είναι σαφές, ότι εκτός των ειδικών και εκτάκτων συνθηκών που έχουν προκύψει με την απότομη εισροή χιλιάδων πολιτών από την Μ. Ανατολή (Συρία, Ιράκ) και τον εγκλωβισμό τους σε κέντρα φιλοξενίας ανά την Ελλάδα, υπάρχουν επίσης χιλιάδες περιπτώσεις προερχόμενες από άλλα κράτη (Βαλκάνια, Αν. Ευρώπη, Αφρική, Άπω Ανατολή) που δεν διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας, οι οποίοι επίσης επιθυμούν διεθνή προστασία. Προκειμένου η Υπηρεσία Ασύλου, με τις ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό, να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις έκτακτες ανάγκες όσων βρίσκονται στα κέντρα φιλοξενίας και όσων ατομικά προσέρχονται προκειμένου να καταθέσουν αίτημα ασύλου, έχει υιοθετήσει το σύστημα προγραμματισμού ραντεβού μέσω Skype. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό ο ενδιαφερόμενος πραγματοποιεί αυτοπροσώπως κλήση σε συγκεκριμένο λογαριασμό στο Skype σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, προκειμένου να ορισθεί ημερομηνία και ώρα καταγραφής του και υποβολής του αιτήματός του.

            Το σύστημα αυτό έχει πλέον ορισθεί ως αποκλειστικό, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος από όσους προσέρχονται στις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς να έχει προηγηθεί η κλήση Skype. Ταυτόχρονα όμως, είναι πρακτικά αδύνατη η πραγματοποίηση τέτοιας κλήσης αφενός γιατί πολλοί ενδιαφερόμενοι δεν έχουν πρόσβαση στον απαραίτητο εξοπλισμό, αφετέρου διότι οι ώρες που είναι ανοικτή η γραμμή επικοινωνίας τις Υπηρεσίας Ασύλου είναι ελάχιστες. Χαρακτηριστικά, με βάση και το δημοσιευμένο πρόγραμμα, η γραμμή για αραβόφωνους λειτουργεί 3 ώρες την εβδομάδα, για φαρσί/νταρί (Αφγανιστάν, Ιραν κλπ) 1 ώρα την εβδομάδα και για αλβανικά επίσης 1 ώρα την εβδομάδα. Ως εκ τούτου, η δυνατότητα υποβολής αιτήματος για πολιτικό άσυλο έχει ουσιαστικά καταστεί ανέφικτη.

Επειδή η χώρα μας δεσμεύεται ανθρωπιστικά και νομικά να παρέχει την δυνατότητα σε πολίτες άλλων κρατών να υποβάλλουν αίτημα για διεθνή προστασία.

Επειδή, δυστυχώς, παρά τις σχετικές διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, σήμερα έχει διαμορφωθεί το πραγματικό καθεστώς που καθιστά αδύνατη την υποβολή αιτημάτων διεθνούς προστασίας.

Επειδή αν και αναγνωρίζουμε τις έκτακτες συνθήκες και το βάρος που έχει αναληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, θεωρούμε ότι προέχει η διασφάλιση στοιχειωδών δικαιωμάτων των προσφύγων, με πρωταρχικό εκείνο της υποβολής αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας.

Επειδή, εκτός της παραβίασης των δικαιωμάτων των προσφύγων, η μη αποδοχή των αιτήσεων για πολιτικό άσυλο συνεπάγεται και αδυναμία καταγραφής των πολιτών τρίτων χωρών που πραγματικά διαμένουν στην επικράτεια.

Ομόφωνα το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ κρίνει ότι η εφαρμογή του τρέχοντος συστήματος που η Υπηρεσία Ασύλου έχει υιοθετήσει προκειμένου να παραλαμβάνονται αιτήσεις δεν είναι λειτουργική και αγγίζει τα όρια της συνολικής άρνησης παραλαβής τους. Θεωρούμε, ως εκ τούτου, ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο το ελληνικό δημόσιο ουσιαστικά παραβιάζει τις διεθνείς του υποχρεώσεις. Καλούμε τις αρμόδιες αρχές και ιδίως την πολιτική ηγεσία του Υπ. Εσωτερικών, να προχωρήσουν άμεσα σε αναθεώρηση της ως άνω πρακτικής.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………..Στέφανος Κρεμέτης