Πρόταση της ΕΑΝΔιΘ ενώπιον του ΔΣΘ σχετικά με την πρόσβαση των ασκούμενων δικηγόρων σε “Αρμενόπουλο”, “Σάκκουλα” και λοιπές εκδόσεις

Θεσσαλονίκη 2-6-2020,

Όπως γνωρίζετε, κάθε δικηγόρος μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική τράπεζα του Αρμενόπουλου, αλλά και σε άλλα περιοδικά, όπως στην «Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου». Για να αποκτήσει ο δικηγόρος πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση, αρκεί να εισάγει τα προσωπικά του στοιχεία σύνδεσης στην φόρμα εισόδου της επίσημης ιστοσελίδας του ΔΣΘ.

Διαπιστώνουμε πως καμία μέριμνα δεν υπάρχει για τους ασκούμενους δικηγόρους του ΔΣΘ, οι οποίοι, ιδιαιτέρως ενόψει και της πανδημίας, ουδεμία πρόσβαση έχουν στην βιβλιοθήκη του Συλλόγου προκειμένου να εφοδιαστούν με τα κατάλληλα μέσα προς επίτευξη των σκοπών τους και τη διεκπεραίωση των εργασιών τους.

Παράλληλα, με μία απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα του ΔΣΘ, μπορούμε να διαπιστώσουμε πως η πρόσβαση στο περιοδικό Αρμενόπουλος είναι περιορισμένη. Και αυτό γιατί τα εργαλεία αναζήτησης είναι ιδιαιτέρως περιορισμένα και αφορούν τα τεύχη που εκδόθηκαν μεταξύ των ετών 2006 και 2013.

Περαιτέρω, προτείνουμε να ληφθούν μέτρα ώστε οι ηλεκτρονικές εκδόσεις των περιοδικών στα οποία έχει διασφαλίσει συνδρομή υπέρ των μελών του ο ΔΣΘ (όπως η πλατφόρμα Σάκκουλας Online), να διασφαλισθούν με τους ίδιους όρους και υπέρ των ασκούμενων δικηγόρων.

Με βάση τα ανωτέρω αιτούμαστε:

1) Να υπάρξει μέριμνα ώστε οι ασκούμενοι δικηγόροι, εγγεγραμμένοι στο ΔΣΘ, να αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του περιοδικού Αρμενόπουλος,

2) Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα βελτιστοποίησης της ως άνω πλατφόρμας και ιδίως των εργαλείων αναζήτησης.

3) Να παρέχονται οι ηλεκτρονικές εκδόσεις στις οποίες έχει συνδρομή υπέρ των μελών του ο ΔΣΘ (όπως η πλατφόρμα Σάκκουλας Online) και στους ασκούμενους δικηγόρους με τους ίδιους όρους.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδορς…………………………………….Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα………………………………..Ελένη Χατζηγιάννη