Πρόταση για την υποχρεωτική παράσταση δικηγόρων σε πλημμελήματα

Κατόπιν ομόφωνης απόφασης του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, εστάλη η κάτωθι επιστολή προς το Υπ. Δικαιοσύνης, σε σχέση με την παράσταση δικηγόρων στα πλημμελήματα:

Θεσσαλονίκη 29-7-2020,

Όπως γνωρίζετε, με την θέσπιση του νέου Ποινικού Κώδικα αναβαθμίστηκε η σημασία των πλημμελημάτων, αφού πλέον προβλέπεται πραγματική έκτιση της ποινής της φυλάκισης, δεδομένου ότι καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 82 Π.Κ. με την οποία οι καταδικασθέντες μπορούσαν να πληρώσουν την ποινή που μετατρεπόταν σε χρηματική ανά ημέρα ή ακόμα να την μετατρέψουν περαιτέρω σε παροχή προθεσμίας δόσεων (Δοσοποίηση), ήτοι να την αποπληρώσουν σε δόσεις που το Δικαστήριο όριζε, είτε σε παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο του τόπου κατοικίας τους. Η αναστολή εκτέλεσης της ποινής που προβλεπόταν στον παλαιό Π.Κ. αφορούσε στους καταδικασθέντες που δεν ξεπερνούσαν σε παλιότερες καταδίκες τους δώδεκα (12) μήνες, ήτοι σε περίπτωση που ένας καταδικασθείς με νέα ποινή είχε αμετάκλητη ή αμετάκλητες καταδίκες άνω των δώδεκα μηνών, η νέα επιβληθείσα ποινή μετατρεπόταν σε χρηματική ποινή και ο καταδικασθείς μπορούσε να την αποπληρώσει ή να προβεί με αίτηση του ενώπιον του Δικαστηρίου σε παροχή προθεσμίας δόσεων ή κοινωφελούς εργασίας. Πλέον με τις νέες διατάξεις δεν προβλέπεται τέτοιο ευεργέτημα με αποτέλεσμα στις α) ποινές φυλακίσεως έως τρία (3) έτη, είτε να δίνεται από το Δικαστήριο αναστολή εκτέλεσης, είτε το Δικαστήριο να αποφαίνεται ότι πρέπει να εκτιθεί μέρος της ποινής και β) στις ποινές φυλακίσεως άνω των τριών (3) ετών αναγκαστικά να εκτίεται η ποινή και, αφού εκτιθεί μέρος αυτής, τότε να δίνεται στον καταδικασθέντα δυνατότητα να παρέχει κοινωφελή εργασία στον Δήμο για το υπόλοιπο της ποινής.

Ενόψει της αναβάθμισης της σημασίας των πλημμελημάτων με τις διατάξεις του νέου Π.Κ. και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και της πραγματικής έκτισης της ποινής της φυλάκισης, λόγω κατάργησης της δυνατότητας μετατροπής της ποινής σε χρηματική και μη χορήγησης αναστολής αυτής σε μεγάλη κατηγορία πλημμελημάτων ο κατηγορούμενος απειλείται με εγκλεισμό σε κατάστημα κράτησης, όπως στις περιπτώσεις κακουργήματος.

Κατόπιν τούτων, με το καθεστώς του νέου Ποινικού Κώδικα επήλθε πλήρης αλλαγή στο εν λόγω ζήτημα, καθώς αυστηροποιήθηκε η αντιμετώπιση που επιφυλάσσεται στην εκτέλεση των ποινών για τα πλημμελήματα. Επομένως, εξαιτίας της αυξημένης ποινικής απαξίας καθίσταται αναγκαία η παράσταση του κατηγορουμένου με συνήγορο, γεγονός που θα εξασφαλίσει για όλους τους κατηγορουμένους την ίση πρόσβαση στο δικαίωμα στην υπεράσπιση. Με αφορμή την επικείμενη συζήτηση στην Βουλή για την αναμόρφωση του θεσμού της νομικής βοήθειας θα πρέπει να αναδειχθεί αυτή η υποχρέωση και να προβλεφθεί νομοθετικά στο άρθρο 376 Κ.Π.Δ. ο υποχρεωτικός διορισμός συνηγόρου και για κατηγορίες που αφορούν σε πλημμελήματα.

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία επί του θέματος αυτού.

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………….Ο Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης………………….Παύλος Σαλονικίδης”