Πρόταση ΕΑΝΔιΘ για τις Αποχές και Κινητοποιήσεις

Από τις 12 Ιανουαρίου 2016, σχεδόν δηλαδή αμέσως μετά τις αργίες των Χριστουγέννων, το σύνολο των δικηγορικών συλλόγων στην Ελλάδα έχει προκηρύξει αποχές. Με την απόφαση που έλαβε στις 14 – 1 – 2016 η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, προκηρύχθηκαν αποχές διαρκείας, έως τις 22 – 1 – 2016 με προοπτική παράτασής τους επ’ αόριστο. Κύρια αιτία αποτελεί το σχέδιο του νέου νόμου για την κοινωνική ασφάλιση που εισηγείται η ελληνική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου αυτού, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μεταξύ τους και οι δικηγόροι καλούνται, ανεξαρτήτως εισοδήματος, να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές, ύψους 38,5% του εισοδήματός τους. Από την πρόταση δεν εξαιρούνται ούτε οι νεώτεροι δικηγόροι, παρά τις έως σήμερα ευνοϊκότερες συνθήκες. Ταυτόχρονα, ακόμα και σε περίπτωση μηδενικού εισοδήματος, η ελάχιστη ετήσια καταβολή ανέρχεται σε 2.703,8 ευρώ, έναντι 1.655,2 ευρώ που έως σήμερα ίσχυε. Οι εισφορές δεν συνδέονται με το ύψος της σύνταξης που οι σημερινοί ασφαλισμένοι θα λάβουν στο μέλλον και η οποία πρόκειται να είναι εξαιρετικά μειωμένη σε σχέση με τις σημερινές.

Το νέο ασφαλιστικό όμως έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά οικονομικών επιβαρύνσεων και νομοθετικών μεταρρυθμίσεων που την τελευταία 5ετία έχουν οδηγήσει το νομικό κόσμο της χώρας σε απόλυτη οικονομική καταστροφή και τους πολίτες σε σημαντικό περιορισμό δικαιωμάτων.

Ο φορολογικός συντελεστής είναι 26% (13% για τους νέους, 33% για υψηλότερα εισοδήματα) χωρίς την ύπαρξη αφορολόγητου ορίου και με τεκμήριο 3.000 ευρώ για όλους. Σε αυτό προστίθεται η προκαταβολή φόρου του επόμενου έτους, ύψους 50% που αναμένεται όμως να αυξηθεί στο 100% του καταβαλλόμενου φόρου και πλήθος έκτακτων και ειδικών φορολογικών επιβαρύνσεων. Τέλος, οι δικηγορικές υπηρεσίες στην Ελλάδα επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Όλα τα ανωτέρω οδηγούν στο αποτέλεσμα περί το 85% του συνολικού ετήσιου τζίρου των δικηγόρων να καταλήγει στο Δημόσιο, καθιστώντας πρακτικά αδύνατη την επιβίωσή τους.

Παράλληλα, τα κύρια νομοθετήματα αναθεωρήθηκαν, κατά κανόνα αποσπασματικά και πρόχειρα, με πιο πρόσφατο παράδειγμα των Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η προστασία των πλέων αδύναμων περιορίστηκε με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα την κατάργηση της προφορικής διαδικασίας στο μεγαλύτερο μέρος των υποθέσεων, την επιτάχυνση και των περιορισμό των μέσων άμυνας στην αναγκαστική εκτέλεση και την αναθεώρηση, προς το συμφέρον των πιστωτικών ιδρυμάτων του ν. 3869/2010.

Απέναντι σε κάθε ένα από τα παραπάνω οι δικηγορικοί σύλλογοι αντέδρασαν, κατά κανόνα με περιορισμένης διάρκειας και περιεχομένου αποχές. Οι αποχές αυτές, σε αντίθεση με παλαιότερες (πχ ασφαλιστικό 1993), σπάνια είχαν σοβαρό αντίκτυπο και συνήθως κατέρρεαν υπό το βάρος της οικονομικής πίεσης που ασκούν στους ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι άλλωστε γνωστό σε όλους μας ότι οι πρώτοι που θίγονται και εκείνοι που περισσότερο επιβαρύνονται το κόστος μιας αποχής είναι οι ίδιοι οι δικηγόροι.

Σήμερα ωστόσο το ζήτημα της ίδιας της επαγγελματικής μας επιβίωσης είναι εκείνο που πρώτιστα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Ιδιαίτερα οι νέοι δικηγόροι, είναι οι πλέον θιγόμενοι τόσο από το ασφαλιστικό όσο και από το σύνολο των νομοθετικών παρεμβάσεων των τελευταίων ετών καλούμενοι να κάνουν τα πρώτα τους βήματα σε ένα οικονομικό και επαγγελματικό περιβάλλον πολύ δυσμενέστερο. Η ανάγκη επομένως αντίδρασης είναι επιτακτική όσο ποτέ. Η αντίδραση όμως αυτή θα πρέπει να αποφύγει τον αποσπασματικό και περιορισμένο χαρακτήρα των τελευταίων ετών. Δεν είναι άλλωστε μόνο το ασφαλιστικό που μας θίγει οικονομικά, ούτε πρέπει να υπάρξει υποχώρηση σε σχέση με το νέο ΚΠολΔ. Περαιτέρω, είναι προφανές ότι πραγματική πίεση δεν είναι δυνατό να ασκηθεί χωρίς να θιγούν δικαιώματα και να παρακωλυθεί πραγματικά η λειτουργία της Δικαιοσύνης, της οποίας είμαστε συλλειτουργοί. Τέλος, η σύνδεση του αγώνα των δικηγόρων με τις ανάγκες όλων των επαγγελματιών αλλά και των πολιτών που θίγονται κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να έχει διάρκεια, κοινωνική νομιμοποίηση και καλύτερα αποτελέσματα. Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, στην Συντονιστική και στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας:

  • Αποχές διαρκείας χωρίς πλαίσιο και κλείσιμο των θυρίδων (και της ηλεκτρονικής εφαρμογής) των δικηγορικών συλλόγων. Ειδική πρόβλεψη για τους έμμισθους.
  • Επαναφορά των αιτημάτων της κατάργησης του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και περιορισμού των φορολογικών υποχρεώσεων (κατάργηση ΦΠΑ, επαναφορά αφορολόγητου).
  • Σύνδεση του αγώνα των δικηγόρων με τις άλλες επαγγελματικές ομάδες και τα θιγόμενα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας.
  • Διαμόρφωση συγκεκριμένων αντιπροτάσεων των δικηγορικών συλλόγων για όλα τα ανωτέρω ζητήματα.
  • Διοργάνωση κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας στην Θεσσαλονίκη παράλληλα με τις κινητοποιήσεις που καλεί η ΟλΔΣΕ στην Αθήνα.

Εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση 18-1-2016 της ΕΑΝΔιΘ.