Πρόταση ΕΑΝΔιΘ για την Επιτάχυνση της Έκδοσης Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού Δικηγόρων

Θεσσαλονίκη 6-3-2017,

Μετά την διεξαγωγή του Διαγωνισμού της Β’Εξεταστικής Περιόδου διαπιστώσαμε ύστερα και από επιτακτική επιμονή των συναδέλφων μας πως υπάρχει τεράστια καθυστέρηση στην έκδοση των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

Ο νέος τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων παρατηρούμε πως καθίσταται ανεπαρκής ως προς αυτό το επίπεδο καθώς οδηγούμαστε και στην καθυστέρηση της ανακοίνωσης της προκηρύξεως του διαγωνισμού και για την επόμενη εξεταστική περίοδο.

Σύμφωνα με το 19 παρ. 5 του Κώδικα περί Δικηγόρων με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων. Ζητούμε, λοιπόν, να ορισθεί μια ορισμένη προθεσμία υποβολής των βαθμολογιών από τους εξεταστές προκειμένου να υπάρξει ομαλή διεξαγωγή όχι μόνο των προγενέστερων εξετάσεων αλλά και των επόμενων. Διαφορετικά δεν θα μπορέσει να τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία προκηρύξεως του επόμενου διαγωνισμού της ‘Α Εξεταστικής Περιόδου κατά το μήνα Απρίλιο.

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος…………………………..Η Γραμματέας

Μαρία Βασλή…………………………..Λένα Δρούγκα