Προτάσεις επί της βελτίωσης του συστήματος gov.gr

Θεσσαλονίκη 1-6-2020,

Μεγάλο μέρος της καθημερινότητας του δικηγόρου, ιδιαιτέρως νέων δικηγόρων και των ασκουμένων, αποτελείται από μετακίνηση από υπηρεσία σε υπηρεσία με σκοπό την εκπροσώπηση πολιτών ενώπιον των υπηρεσιών τούτων. Οι δικηγόροι συγχρωτίζονται δηλαδή καθημερινά με πλήθος ατόμων, απλών πολιτών που εξυπηρετούνται στις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων που επανδρώνουν τις υπηρεσίες αυτές. Με τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, το λιγότερο που μας αξίζει είναι να αισθανόμαστε ασφαλείς, περιορίζοντας την αυτοπρόσωπη παρουσία όπου δεν είναι απαραίτητη αφενός, αφετέρου όμως συνεχίζοντας απρόσκοπτα το έργο μας.

Στα πλαίσια της νέας αυτής πραγματικότητας που ακόμα διαμορφώνεται, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ήδη εκτελεί εργασίες για τη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης gov.gr, όπου θα βρίσκονται κωδικοποιημένες όλες οι βασικές υπηρεσίες του δημοσίου και οι οποίες θα είναι εύκολα προσβάσιμες στους πολίτες. Όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς και από το site, το οποίο προς το παρόν βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία, οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε 11 από 520 υπηρεσίες (κατά την ημέρα συγγραφής του παρόντος αιτήματος), με ξεχωριστή ενότητα “Δικαιοσύνη”, οι υπηρεσίες της οποίας τίθενται σταδιακά σε λειτουργία. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης και υπεύθυνης δήλωσης με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet ή του gov.gr καθώς και την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Παρ’ όλο που η ιστοσελίδα είναι σχετικά εύχρηστη, υπάρχει πάντα χώρος για βελτίωση. Συγκεκριμένα, προτείνουμε τις εξής τεχνικές βελτιώσεις:

  1. Επέκταση των προσφερόμενων υπηρεσιών σε δικηγόρους και ασκούμενους, π.χ. δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής στον ΕΦΚΑ,
  2. Δημιουργία επιλογής με την είσοδο του χρήστη στην υπηρεσία, “Εξουσιοδότηση προς δικηγόρο”, όπου θα υπάρχουν προτυποποιημένες εξουσιοδοτήσεις, από τις οποίες θα μπορεί να επιλέξει ο χρήστης, ανάλογα με την εντολή που επιθυμεί να δώσει. Να διατηρηθεί παράλληλα η δυνατότητα να συμπληρώσει μόνος του ο χρήστης το κείμενο της εξουσιοδότησης.
  3. Δυνατότητα να δοθεί εξουσιοδότηση σε παραπάνω άτομα, μέσω ενός εγγράφου εξουσιοδότησης,
  4. Επέκταση της πρόσβασης σε περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες στις οποίες εκπροσωπούμε τους εντολείς μας

 Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος……………………….Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα……………………..Ελένη Χατζηγιάννη