Πρόσληψη Ασκούμενων Δικηγόρων στο ΕΒΕΘ

Επισυνάπτεται πρόσκληση του ΕΒΕΘ για την πρόσληψη 1 ασκουμένου με προθεσμία υποβολής από 3-2-2020 έως 14-2-2020.