Πρόσληψη Ασκούμενων Δικηγόρων σε ΔΣΘ και Υποθηκοφυλακείο

Ανακοινώνεται ότι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτίθεται να απασχολήσει τέσσερις (4) ασκούμενους, στα πλαίσια της άσκησής τους, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών,
 
(3 για ΔΣΘ και 1 για Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης).
 
Η επιλογή θα γίνει κατόπιν κληρώσεως. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης μέχρι 16.12.2015.