Πρόσκληση άσκησης υποψηφίου δικηγόρου στον Δ. Χαλκηδόνας

Συνημμένη η πρόσκληση: